Sharp Electronics Benelux bv uit Houten sluit overeenkomst met Servicecentrum Drechtsteden uit Dordrecht voor levering, beheer en onderhoud van 161 multifunctionele afdruksystemen, inclusief softwareoplossingen.

Na een Europese aanbesteding heeft Servicecentrum Drechtsteden uit Dordrecht in juni 2012 aan Sharp Electronics Benelux uit Houten de opdracht gegund voor de levering, beheer en onderhoud van 161 multifunctionals en bijbehorende softwareoplossingen voor de komende vijf jaar. Een belangrijke reden voor het verkrijgen van deze aanbesteding is dat Sharp uitgebreide print managementsoftware kon leveren. Sinds medio oktober zijn alle machines afgeleverd en in gebruik.

Houten, 30 oktober 2012 – De bij het Servicecentrum Drechtsteden aangesloten gemeenten en organisaties, hebben gezamenlijk besloten de beleids- en uitvoeringstaken – waaronder ICT – te bundelen in een gemeenschappelijke regeling. Een belangrijke wens hierbij was om alle afdruk-, scan- en kopieerfaciliteiten te centraliseren door middel van één uniform multifunctioneel park. Door de inzet van printmanagementsoftware met onder andere follow-me-services en de one-stop-monitoring-tool,wordt het beheer van de machines en plaatsen van serviceaanvragen geoptimaliseerd. Sharp kon aan deze vraag voldoen en bewees hiermee een juiste partner te zijn voor het servicecentrum. Een ander belangrijke eis bij de gunning van Servicecentrum Drechtsteden was de verantwoorde, maatschappelijke manier waarop Sharp haar productieprocessen heeft ingericht. Met name de wijze waarop het bedrijf omgaat met het afvoeren van restmaterialen en de ISO 9001-certificatie van Sharp, waren belangrijke punten.

Over het Servicecentrum Drechtsteden

Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) levert sinds 1 april 2008 aan zes Drechtstedengemeenten (Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam) en een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (w.o. Sociale Dienst Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en Regio Zuid-Holland Zuid) kwalitatief hoogwaardige en efficiënte diensten op het gebied van financiën, informatisering, automatisering, documentaire informatievoorziening, communicatie, inkoop, facilitaire zaken, juridische zaken en HRM. Het Servicecentrum voert niet alleen uit. Servicecentrum Drechtsteden is het eerste servicecentrum binnen de Nederlandse overheid dat de partners ook op het gebied van advies en beleidsvorming samenbrengt. Door de komst van het SCD kunnen de betrokken organisaties zich meer richten op de kerntaken die zij vervullen voor de bewoners, bedrijven en instellingen.

 

Rate this post

Print Friendly