Na een uitgebreid vergelijkend onderzoek heeft gemeente Nijmegen gekozen voor xential als centrale oplossing voor het creëren van documenten. Eind september hebben de gemeente en Interaction|next een overeenkomst gesloten voor de levering en implementatie van xential voor alle medewerkers van de gemeente. De regionale uitvoeringsdienst (RUD) gaat als eerste per 1 januari 2013 live. Aansluitend volgen de overige afdelingen van de gemeente.

De gemeente Nijmegen maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van diverse procesapplicaties waarmee documenten worden opgemaakt. Voor het archiveren van documenten wordt het Corsa DMS van BCT gebruikt. Gemeente Nijmegen heeft het streven om de opmaak van documenten vanuit alle procesapplicaties met één centrale documentgenerator te verzorgen waarbij de documenten tevens automatisch gearchiveerd worden in het DMS.

Na een eerste selectieronde van mogelijke leveranciers is xential vergeleken met de huidige oplossing van de gemeente. Tijdens het vergelijk is xential gekoppeld aan het sociale dienst pakket en twee vergunningensystemen én werden de gemaakte documenten gearchiveerd in het DMS. Op basis van vooraf opgestelde beoordelingscriteria is zowel de applicatie als de leverancier beoordeeld door beheerders en gebruikers. Interaction|next kwam met xential op beide vlakken als beste uit deze beoordeling.

Xential is een volledig webgebaseerde documentgenerator. Gebruikers worden op intuïtieve wijze door het document geleid met behulp van een live previewscherm. Xential kan eenvoudig worden aangestuurd door applicaties van derden en is koppelbaar met archiveringssoftware voor automatische archivering van de gemaakte documenten

Rate this post

Print Friendly