Meerssen, 22 oktober 2012 – Op 4 oktober jl. organiseerde I.R.I.S. Nederland de jaarlijkse I.R.I.S. Dialoog. Tijdens deze dag vond een brede informatie-uitwisseling plaats met de aanwezigen over zowel de oplossingen als diensten die I.R.I.S. biedt. Aan de orde kwam de optimalisatie van bij organisaties aanwezige software¬platformen en daarnaast het meer rendement halen uit reeds gedane investeringen. Daarbij zijn onder andere de toegevoegde waarde voor gebruikers en de flexibilisering van organisaties van belang. Opvallende rode draad tijdens deze dag was de aandacht voor de relaties tussen digitalisering, integraal (aan-)sturen van organisaties en Het Nieuwe Werken.

I.R.I.S. Nederland is gespecialiseerd in Intelligente Documentherkenning (IDR), Enterprise Content Management (ECM) en complexe infrastructuur voor Informatie- en Communicatietechnologie (ICT).

Digitalisering: meer dan ‘de olie in de motor’

In de ochtend stelde Eric Casters, oprichter van Credo Consultancy en bedenker van de HNWScan.nl, dat digitalisering meer is dan ‘de olie in de motor’. “Het is een absolute facilitator voor de mens om vanuit een bepaalde autonomie en vakmanschap betekenis te geven aan het doel van de organisatie.” Voorbeelden die werden gedeeld waren onder andere verbetering van concurrentiepositie, verhoging van het welzijn van de medewerkers (autonomie en vakmanschap) en stijging van de productiviteit en creativiteit. In het middagdeel konden de deelnemers zien waar zij zelf staan ten opzichte van Het Nieuwe Werken (HNW). Meer dan de helft van de aanwezigen had op uitnodiging van I.R.I.S. deelgenomen aan de HNWScan, ‘op maat’ gemaakt voor I.R.I.S. Dialoog 2012. HNWScan is een online-zelftoets voor organisaties.

‘Een gemiddelde score’ was het overall resultaat van de deelnemers. “De ruimte om talenten van mensen in te zetten en het zelfstandig en zelfsturend behalen van resultaten waren de pieken die er bij de deelnemers uitschoten”, zegt Casters. “Effectief werken in teamverband, inspelen op veranderingen en communicatie vormden duidelijk onvoldoendes.”

Met het oog op digitalisering werd zowel uit de gezamenlijke scores als uit de reacties van het publiek duidelijk dat er nog een (interne en externe) wereld te winnen is. Zo bleken bij bijna alle deelnemende organisaties veel meer mogelijkheden en toepassingen haalbaar uit het aanwezige digitaal werken. Ook de versterking van kennisdeling is een enorme kans voor digitalisering. Deelnemers herkenden bij de onderlinge uitwisseling dat bewuste inzet van digitalisering om strategisch voordeel te behalen vaak nog in de kinderschoenen staat.

Verhoging van ROI

“I.R.I.S. richt zich sterk op zijn klanten,” stelt Pieter Offers, Business Development Manager van I.R.I.S. Nederland, “met de nadruk op I.R.I.S. als kennispartner. Vanuit een integrale aanpak zijn er voor de organisaties genoeg uitdagingen om meer te halen uit digitalisering!” Offers benadrukt dat organisaties vaak makkelijk breder en dieper hun bestaande applicaties kunnen inzetten. “Breder, door meer organisatie¬onderdelen gebruik te laten maken van de applicaties, en dieper, door de functionaliteit beter te benutten en zo meer uit de geïnvesteerde omgeving te halen. Door bijvoorbeeld documentmanagement als ondersteunende tool voor de bedrijfsprocessen in te richten is er meer efficiëntie in samenwerking tussen diverse afdelingen en processen. Ook het inrichten van specifieke oplossingen zoals recordsmanagement is belangrijk. Op deze manier wordt meer toegevoegde waarde geboden aan de gebruikers, het zorgt voor flexibilisering van het werk en verbetert het bedrijfsresultaat. Deze uitdaging gaat I.R.I.S. graag aan met elke organisatie die de handschoen oppakt. De eerste stappen zijn in elk geval op deze dag al gezet door deelnemers aan de I.R.I.S. Dialoog die met elkaar kennis en ervaringen deelden.”

 

Rate this post

Print Friendly