Corsa 7.2, de jongste versie van het modulair opgebouwde enterprise content management-systeem van BCT, is sinds 6 september 2012 officieel opnieuw gecertificeerd voor NEN 2082. Corsa voldeed eerder al aan de softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid (ReMANO) en behaalde op 31 juli 2009 de eerste NEN 2082 certificering. Corsa is momenteel in gebruik bij meer dan 700 grote en middelgrote bedrijven en instellingen in de Benelux en Duitsland.

De NEN 2082-norm is een verzameling eisen waaraan een records- en archiefmanagementsysteem moet voldoen volgens de KING Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. NEN 2082 is de opvolger van ReMANO 2004 en geïnspireerd op internationale standaarden voor archivering. NEN 2082 richt zich niet meer specifiek op voor archiefbeheer ingerichte applicaties, ofwel Record Management Applicaties (RMA’s). De norm geeft daarentegen aan welke functionaliteiten nodig zijn om optimale kwaliteit van records management (RMA-software) binnen een organisatie te kunnen bereiken. Softwarefabrikanten kunnen zich op basis hiervan laten certificeren door het ECB (European Certification Bureau). De NEN 2082-norm is opgesteld vanuit de visie dat digitale informatievoorziening integraal moet worden benaderd. Informatie is immers opgeslagen in talloze systemen. Als deze gebruikt wordt ter verantwoording of bewijs, dient ze authentiek, betrouwbaar, integer en bruikbaar te zijn. Om dat te bereiken, dienen de systemen waarin die informatie is opgeslagen, ook aan deze criteria te voldoen. De verzameling eisen binnen NEN 2082 heeft zowel betrekking op (tekst)documenten als op elk ander type informatieobjecten, zoals databases, websites, geografische informatiesystemen (GIS), CAD-systemen of multimediadocumenten.

 

De internationale NEN-ISO 15489-norm is een pakket eisen die altijd gekoppeld wordt aan NEN 2082. De norm vormt een algemeen kader voor het informatie- en archiefmanagement en heeft betrekking op alle systemen waarin gegevens worden beheerd die dienen voor bewijs en verantwoording. Kortom, de NEN-ISO 15489 beschrijft hoe de informatiehuishouding van organisaties ingericht moet worden om een NEN 2082-systeem goed te kunnen gebruiken.

 

Harold Hennus, Manager Service van BCT: “Met de hercertificering van Corsa 7.2 zijn onze klanten die gebonden zijn aan de archiefwet, zoals lokale en regionale overheidsinstellingen, rijksdiensten, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen, ervan verzekerd dat ze met onze software voldoen aan de voorschriften rondom het vastleggen en bewaren van gegevens en documenten.”

 

Rate this post

Print Friendly