Vianen, 15 oktober 2012 – Nederlandse bedrijven zijn minder tolerant geworden in het toestaan van privé-apparaten op de werkvloer. Vorig jaar liep ons land nog voorop in het toestaan van Bring Your Own (BYO), inmiddels zijn we ingehaald door andere westerse landen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Workplace of the Future’, dat is uitgevoerd door Vanson Bourne in opdracht van Citrix.

In het onderzoek werden 1.900 IT-managers in negentien landen ondervraagd naar de werkplek van de toekomst. Slechts 26 procent van de Nederlandse werknemers wordt gestimuleerd om een eigen apparaat mee te nemen naar de werkvloer – internationaal is dat 36 procent. Ook hebben Nederlandse IT-managers er minder moeite mee om privé-apparaten te verbannen van de werkvloer.

Opvallend is ook dat Nederlandse werknemers ook relatief weinig apparaten (desktops, laptops of smartphones) gebruiken op de werkvloer: gemiddeld 2,6 tegenover 4,4 internationaal.

De daling van de populariteit van BYO is voor een deel te verklaren door het lage vertrouwen van IT-managers in technologie: slechts driekwart van de ondervraagden gelooft dat het nu al technisch mogelijk is om medewerkers buiten kantoor dezelfde toegang te geven tot data en applicaties als wanneer ze op kantoor zijn. Internationaal is dat 87 procent, in China zelfs 100 procent.

Peter van Leest, Acting Area Vice President Citrix Benelux: “Het is opvallend dat de voorsprong van Nederland zo snel lijkt te zijn omgebogen in een achterstand. Blijkbaar zijn managers terughoudender aan het worden in hun BYO-beleid.”

Er is echter ook een lichtpuntje in het onderzoek: het gebruik van desktopvirtualisatie is hoger in Nederland dan in alle andere onderzochte landen. Zeven op de tien bedrijven is van plan om desktopvirtualisatie te gaan gebruiken om mobiele werkstijlen te ondersteunen, tegenover 58 procent internationaal. Ook scoort Nederland hoog in het gebruik van mobile device management (65% tegenover 57% internationaal).

 

Rate this post

Print Friendly