De William Schrikker Groep (WSG) is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Zij zijn druk bezig met de ingebruikname van OpenIMS DMS.

De belangrijkste redenen om te starten met dit project zijn het verbetering van de efficiëntie door het digitaal delen en verspreiden van informatie, het waarborgen van de privacy van cliënten, controle op juistheid en compleetheid van dossiers en kostenbesparing door minder documenten te kopiëren en per post te versturen.

OpenIMS Document Management Server (OpenIMS DMS) is volledig webbased en wordt ingezet om digitale jeugddossiers op te bouwen en te beheren. De medewerkers van de William Schrikker Groep werken verspreid over heel Nederland en werken ook buiten kantooruren. Dan is het van groot belang dat een systeem 24×7 beschikbaar is om stukken op te kunnen vragen vanaf iedere willekeurige locatie.

 

Rate this post

Print Friendly