Vandaag, 27-9-2012, presenteert de Media Alliantie, kennisvereniging voor print en online professionals, op de innovatiedag van de stichting Wereld van Papier haar Visiedocument Printed Intelligence. Het is het resultaat van een verkennende studie naar toepassingsmogelijkheden voor Printed Intelligence en Printed Electronics. Samen met TNO, Syntens Innovatiecentrum en ruim 20 grafische MKB bedrijven verkent de Media Alliantie momenteel de toepassingsmogelijkheden voor Printed Intelligence.

Printed Electronics & Printed Intelligence

Dit brede gebied omvat smart packaging, smart labels, sensors en gedrukte elektronische schakelingen. Printed Intelligence is volgens de Media Alliantie een krachtige groeimarkt, ook voor de innovatieve maakindustrie. Op dit moment wordt de marktomvang wereldwijd geschat op € 2,5 miljard. Naar verwachting zal deze markt in 2020 een omvang hebben van € 500 miljard. Nederland kan hier een positie innemen. Voorwaarde is dat het topsector beleid, vooral High Tech Materials & Systems, onderdeel van de innovatieaanpak van de vorige regering, wordt voortgezet. Printed Electronics/Intelligence kan een nieuwe sector vormen, volgend uit het samensmelten van industrieel printen, elektronica en chemie.

Volgens de Media Alliantie zijn er op korte termijn innovatieve toepassingen haalbaar die alledaagse producten slimmer maken. In het Visiedocument wordt de ontwikkeling van technologie naar toepassing aangeven. Het valt op dat Nederlandse bedrijven achter lopen. In tegenstelling tot het buitenland zijn er in Nederland nog nauwelijks toepassingen gerealiseerd. In de visie worden voorbeelden uitgewerkt op het terrein van slimme verpakkingen, instore marketingcommunicatie, zorgkostenbeheersing, toegang en beveiliging en voeding. De technologie kan nieuwe economische impulsen geven aan de kwakkelende grafische industrie en veel uitdagingen oplossen in de logistiek, marketing van consumentengoederen, kostenbeheersing in de zorg, farmacie, en beveiliging. Maar hiervoor is een betere samenwerking tussen kennisinstituten en leveranciers van componenten nodig.

Media Alliantie stelt zich ten doel om deze kennistransfer te bevorderen en bereidt projecten voor die daadwerkelijk gebruik van deze nieuwe technieken stimuleren, zowel bij grafische bedrijven als bij belanghebbenden uit de hierboven genoemde sectoren.

[Download id not defined]
Rate this post

Print Friendly