In het kader van een het doelmatig en efficiënt benutten van ICT middelen en services is het Rijk in 2010 onder de naam EASI2010 begonnen met een reeks van Europese aanbestedingen. Een van deze aanbestedingen betrof de aanbesteding van afdrukdiensten voor de kantooromgeving. Het betreft de omvangrijkste aanbesteding ooit gehouden op het gebied van afdrukapparatuur in Nederland.

EASI2010 Afdrukdiensten betreft een aanbesteding voor in totaal 9.000 printers, multifunctionals en gerelateerde software en diensten. De aanbesteding is in 2012 aan leverancier Xerox gegund en wordt onder begeleiding van Strategische Beheerorganisatie – Interdepartementaal Contractmanagement uitgerold over de deelnemende organisaties.

Een aanbesteding van een dergelijke omvang kent een groot aantal aspecten waaraan aandacht moet worden besteed. Welke afsprakem maak je met de deelnemers? Hoe ontwikkel je het programma van eisen? Hoe ziet de aanbesteding er uit? Welke gunningcriteria? En hoe richt je het contractmanagement in? Tijdens de Marktupdate Printers & Multifunctionals 2012 staat daarom deze aanbesteding op het programma.

De Marktupdate Printers & Multifunctionals wordt georganiseerd door Docufacts en PIANOo en is bedoeld voor inkopers van aanbestedende diensten. Meer informatie en inschrijven op de site van PIANOo: Marktupdate Printers & Multifunctionals

 

Rate this post

Print Friendly