Op vrijdag 31 augustus is Wim Bresser bij Roto Smeets GrafiServices Utrecht met de VUT gegaan. Zijn 48 jaar inzet en grote betekenis voor de grafische industrie is voor de Media Alliantie reden geweest om Wim Bresser te benoemen tot lid van verdienste. Bresser heeft na het cum laude afstuderen aan de grafische school een onderscheidende rol gespeeld bij de ontwikkeling van diverse grafische bedrijven waaronder de Plantlijn groep, de Staatsdrukkerij, zijn premedia bedrijf Letters en drukkerij te Almere. Voor de Media Alliantie heeft Wim Bresser zich tot recent ingezet tijdens de realisatie van het peer-to-peer platform, waarmee zelfstandige drukkerijen orders uitwisselen.

Wim Bresser geniet voortaan alle behorende rechten en privileges, zoals het eeuwigdurend recht om deel te nemen aan kennisvereniging van de Media Alliantie en daarbij de uitdrukkelijke uitnodiging om deelnemende leden van de vereniging gevraagd en ongevraagd bij te staan, in het bijzonder bij het oplossen van ogenschijnlijk onoplosbare doch maatschappelijk relevante vraagstukken met betrekking tot print en online media.

Bijgaande foto: Wim Bresser ontvangt van Media Alliantie partner Richard van Hoorn het lid van verdienste certificaat (31-8 Roto Smeets GrafiServices Utrecht)

 

Rate this post

Print Friendly