DDi Document Software komt met een nieuwe bestelmodule die automatische factuurverwerking nog efficiënter maakt. De bestelmodule is een toevoeging op de bestaande oplossing DDi Factuur, waarmee bedrijven hun inkomende factuurstroom automatisch kunnen verwerken.

DDi blijft voortdurend innoveren om de verwerking van inkoopfacturen te vereenvoudigen en daarmee de administratieve lasten van de crediteurenadministratie verder terug te brengen. Onderzoek wijst uit dat een complete e-Procurement oplossing voor veel organisaties te omvangrijk is. Daarom introduceert DDi een vereenvoudigde uitvoering van haar e-Procurement oplossing en noemt deze eenvoudig weg de bestelmodule. De bestelmodule koppelt bestellingen en facturen automatisch aan elkaar, de zogeheten two-way-match. Naadloos sluit de bestelmodule aan op de DDi Factuur oplossing en is met name interessant voor bedrijven die structuur willen aanbrengen in de vaak dreigende chaos van bestellingen, en/of organisaties die een volgende efficiencyslag willen maken rondom hun factuurverwerkingsproces, maar waarvoor een e-Procurement systeem te uitgebreid is.

Door een koppeling tussen het bestel- en factuurverwerkingsproces gaat de software bij ontvangst van een factuur automatisch op zoek naar het bijbehorende bestelformulier. Wanneer deze is gevonden, kijkt de software direct of ze onderling inhoudelijk overeenkomen. Is er sprake van een match tussen de bestelling en factuur, dan zal het factuurverwerkingsproces vervolgens versneld plaatsvinden. Dat is mogelijk doordat facturen op basis van de bestelling al vóóraf gecodeerd kunnen worden en voorzien van de juiste kostenplaatsen. Als vanzelfsprekend worden de factuur en het bestelformulier na afloop gezamenlijk gearchiveerd in het digitale archief van DDi Factuur.

Rate this post

Print Friendly