Richard van Hoorn start op Docufacts met een reeks columns over de toekomst van de repro. Dat is nodig. Iedereen ziet de veranderende behoefte aan communicatie, de opkomst van nieuwe manieren om informatie uit te wisselen en te verwerken. Meer digitaal, mobiel en vanuit huis. Duurzamer en met minder papierverbruik. Onvermijdelijk is de nieuwe technologie van grote invloed op de traditionele repro, postkamer en DTP afdeling. Bedrijven gaan hier verschillend mee om. Zo blijkt uit het onderzoek naar het ontwikkelen van centrale printservices dat Richard van Hoorn in 2011 samen met de Vrije Universiteit heeft uitgevoerd. De transformatie van traditionele repro naar centrale communicatie providers binnen corporate organisaties levert stof tot nadenken. Heeft een centrale afdeling nog toegevoegde waarde? Moeten we de repro afbouwen of juist samenvoegen tot een grotere afdeling? Hoe ga je om met medewerkers, risicobeheersing en kansen om samen te werken buiten de eigen organisatie? En vooral, hoe krijg je deze verandering gerealiseerd?

Richard van Hoorn zal vanuit diverse perspectieven ingaan op trends en ontwikkelingen die de traditionele repro tot verandering dwingen. Er zijn meer vragen dan antwoorden en daarom gaan we samen op zoek. Lezers worden uitgenodigd in discussie te gaan op de Docufacts LinkedIn groep. Voor wie vakgenoten liever offline dan online ontmoet worden rondetafel gesprekken met Richard van Hoorn en Johan Kosters op het kantoor van Docufacts te Haarlem georganiseerd.

Zelfstandig organisatieadviseur Richard van Hoorn is met zijn printmedia achtergrond als geen ander in staat deze zoektocht te begeleiden. Richard van Hoorn werkt sinds 2005 als zelfstandig consultant, trainer, projectleider en interim manager voor corporate organisaties, grafische bedrijven en toeleveranciers. Richard van Hoorn heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is partner binnen de Media Alliantie waar hij met bedrijfskundige Albert Noppen en informaticus Roelof Janssen samenwerkt aan innovatieprojecten. Richard heeft onderzoek gepubliceerd over de nieuwe bedrijfsmodellen voor digitaal drukken en de succesfactoren voor commerciële drukkerijen. Samen met Albert Noppen is in 2010 ‘Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement’ gepubliceerd. Richard van Hoorn is als columnist verbonden aan het vakblad Graficus waar hij diverse artikelen heeft gepubliceerd en is verder aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs.

 

Rate this post

Print Friendly