Ricoh is door het toonaangevende adviesbureau Deloitte genoemd als een van de organisaties die het beste is voorbereid op een ‘groene economie’. Voor de eerste editie van de Zero Impact Growth Monitor 2012  onderzocht Deloitte de activiteiten van 65 toonaangevende bedrijven in tien sectoren op het gebied van duurzaamheid. Slechts zes bedrijven – dus minder dan 10% van de onderzochte organisaties – zijn op het niveau dat ze radicale maatregelen kunnen nemen om hun sector om te vormen tot een ‘groene economie’. Het rapport signaleert dat de meeste bedrijven nog steeds niet duidelijk zijn over hun strategische groeiambities.

Ricoh is een van de bedrijven die op het gebied van duurzaam ondernemen tot het zogenaamde ecosysteemniveau behoort, net als Puma, Nike, Nestlé, Unilever en Natura. Dit betekent dat Ricoh als enige IT bedrijf wordt erkend als een van de eerste bedrijven met meetbare en ambitieuze doelen voor de middellange en lange termijn, ook na 2020. Ook is het beleid deels geïntegreerd in een holistische, strategische visie om de negatieve impact op het milieu en de samenleving zoveel mogelijk te beperken. Een bedrijf op ecosysteemniveau is bezig met het opzetten van duurzame zakelijke ecosystemen en het creëren van gedeelde waarde door ook leveranciers en andere belanghebbenden bij zijn handelingen te betrekken.

Ricoh richt zich al vele jaren op het zoveel mogelijk beperken van de impact op het milieu en samenleving. De oprichter van Ricoh onderkende meer dan zeventig jaar geleden al het belang van MVO voor het bedrijf. Hij maakte zich sterk voor het integreren van sociale duurzaamheid in alle bedrijfsactiviteiten van Ricoh om klanten innovatie te kunnen garanderen en tot een duurzame manier van werken te komen. Tegenwoordig wil Ricoh een bedrijf zijn waarop medewerkers trots zijn en dat waar mogelijk meer doet dan wat wettelijk vereist is om verantwoorde groei te stimuleren. Door dit streven te combineren met een op de toekomst gerichte bedrijfsstrategie bevordert Ricoh een duurzame en rendabele ontwikkeling, niet alleen van de eigen activiteiten maar ook op de locaties van klanten.

Ricoh doet dit middels diverse oplossingen voor klanten, zoals het duurzaamheidsheidsprogramma als onderdeel van Ricoh’s Managed Document Services. Zo kunnen middelgrote en grote organisaties met het milieueffect en de TCO (Total Cost of Ownership) met meer dan 30% terugdringen, de duurzaamheidsprestaties van hun bedrijfsdocumenten beheren en de resterende, onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren.

Ook voor de lange termijn heeft Ricoh doelstellingen geformuleerd. Voor het jaar 2050 heeft de Ricoh Groep zich ten doel heeft gesteld om de totale CO2-uitstoot voor alle levenscycli te verminderen met 87,5% ten opzichte van het fiscale jaar 2000.

Dat Ricoh verder wil gaan dan alleen het voldoen aan wettelijke eisen blijkt ook uit de unieke Eco-boards in Londen, New York en Sydney. Met deze billboards wil het bedrijf een boodschap communiceren die het milieubewustzijn van het publiek moet vergroten en iedereen aanspoort om mee te werken aan een duurzame samenleving. De billboards worden verlicht met behulp van natuurlijke energie. Als er te weinig zon- en windenergie is, lichten de borden dus niet op. Dit is een risico dat Ricoh graag accepteert; de boodschap wordt hierdoor immers nog meer kracht bijgezet.

Ga voor meer informatie over de milieuactiviteiten van Ricoh naar www.ricoh-europe.com

 

Rate this post

Print Friendly