Gebruiksvriendelijke  interface belangrijke factor bij keuze voor  zaaksysteem

BCT, aanbieder van  oplossingen voor enterprise content management en zaakgericht werken, heeft  onlangs de vijfde afnemer van Liber mogen verwelkomen. Gemeente Naarden kiest  voor het webbased zaaksysteem om haar dienstverlening naar burgers en bedrijven  verder te optimaliseren. Daarbij worden alle componenten van Liber ingezet: Berichtencentrale,  Zaakafhandeling, Zakenmagazijn en KlantContactSysteem. Op deze manier haalt de  gemeente een oplossing in huis waarmee de organisatie klaar is voor een toekomst  waarin digitale dienstverlening steeds belangrijker  wordt.

Gemeente  Naarden gebruikt al sinds 1998 het document management systeem Corsa van BCT.  Door een voorgenomen fusie met gemeenten Bussum, Muiden en Weesp werd de keuze  voor een zaaksysteem uitgesteld. “Toen de fusie niet door bleek te gaan, hebben  we besloten door te pakken met de overgang naar het zaakgericht werken. Daarbij  hebben we gezocht naar een kant-en-klare oplossing die goed aansloot op Corsa”,  vertelt beleidsmedewerker informatisering Hyang Schöndorff. De gemeente had bij  de introductie van Liber al eens een demonstratie gezien, maar volgens  Schöndorff was de software toen nog volop in ontwikkeling. “Onlangs kregen we  echter een nieuwe presentatie van BCT en we waren echt onder de indruk van de  functionaliteiten en de eenvoudige interface. Samen met onze goede ervaringen  met BCT als leverancier was dat de doorslaggevende factor bij onze keuze voor  Liber.”

De  gemeente koos in eerste instantie voor de oplossingen Zaakafhandeling,  Zakenmagazijn en Berichtencentrale, volgens Schöndorff de essentiële onderdelen  van een zaaksysteem. Hiermee kan gemeente Naarden eenvoudig inspelen op  integratievraagstukken zoals e-overheidsbouwstenen en open standaarden (StUF-ZKN  310, StUF-BG en StUF-EF). De zaakafhandeling zal worden gerealiseerd volgens de  GEMMA-processen. De keuze voor het  Liber KCS lag minder voor de hand. “Een KCS is meer een op zichzelf staand  product, maar we vonden het uiteindelijk van toegevoegde waarde voor de  ondersteuning van ons KCC. We zijn al bezig het frontoffice opnieuw in te  richten, dus de implementatie van het KCS zal daarbij helpen de werkprocessen te  optimaliseren”, vertelt Schöndorff.

De  komende weken zal de planning rondom de implementatie samen met BCT verder  uitgewerkt worden. Voor Schöndorff is een gedegen voorbereiding essentieel. “We  zullen eerst onze werkprocessen onder de loep moeten nemen en waar nodig  herdefiniëren. Als de basis goed is, volgt de techniek vanzelf. Bovendien vinden  we het erg belangrijk om onze medewerkers goed voor te lichten, want het is toch  een nieuwe manier van werken. Een zaaksysteem kan technisch gezien perfect in  elkaar steken, als gebruikers er niet goed mee overweg kunnen is de kans groot  dat het project mislukt. Vandaar dat we de gebruiksvriendelijkheid ook zo  belangrijk vonden.”

Schöndorff  heeft hoge verwachtingen van Liber. “Ik denk dat we dankzij Liber straks  efficiënter kunnen werken. We hebben meer inzicht in processen en kunnen, zeker  door het gebruik van zaakdossiers, medewerkers en zaken beter aansturen. Als  kleine gemeente komt het nogal eens voor dat bepaalde statusinformatie over  bijvoorbeeld een vergunning bij één persoon ligt. Die informatie is straks  eenvoudig in het webbased systeem terug te vinden. En dus kunnen we burgers en  bedrijven sneller van de juiste informatie voorzien. Kortom, de nieuwe manier  van werken met Liber zal een echte kwaliteitsimpuls geven aan de  organisatie.”

Rate this post

Print Friendly