SmartDocuments is van mening dat InteractionNext met haar oplossing Xential inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten. Ze heeft  beslag laten leggen op de ontwikkelomgeving en source code. In een reactie geeft InteractionNext het onderzoek met vetrouwen tegemoet te zien en dat Xential een ander product is dan de oplossingen welke worden geleverd door SmartDocuments.

Beide bedrijven ontwikkelen software om het proces van documentcreatie en -generatie te automatiseren en daarmee documenten voor klantcommunicatie efficienter en effectiever te doen verlopen.

De voorzieningenrechter in Almelo heeft verlof verleend aan SmartDocuments om beslag te leggen op programmatuur en documenten van InteractionNext (Xential). InteractionNext (Xential) is een bedrijf dat in 2009 is opgericht door ex-bestuurders en werknemers van SmartDocuments.

Dinsdag 24 juli is door de deurwaarder, in het bijzijn van de hulpofficier van justitie en IT experts, bewijslast vergaard en in bewaring gegeven aan een gerechtelijk bewaarder. Het beslag heeft betrekking op de intellectuele eigendomsrechten van SmartDocuments en in het bijzonder op de vermoedelijke inbreuk op de auteursrechten die rusten op de software van SmartDocuments.

Docufacts heeft InteractionNext om een reactie gevraagd.

Ruud Vos directeur InteractionNext : “SmartDocuments heeft inderdaad zogenaamd “bewijsbeslag” gelegd op programmatuur en documenten zoals bij ons aanwezig. Wij bestrijden echter nadrukkelijk dat sprake is van inbreuk op enig auteursrecht. Het product dat wij aanbieden op het terrein van documentcreatie is door InteractionNext zelf ontwikkeld en staat geheel los van de producten die SmartDocuments aanbiedt. SmartDocuments heeft nog geen bewijs van haar stellingen.

Het product dat wij al een aantal jaren in de markt aanbieden (Xential: een webclient voor documentcreatie) wordt overigens door SmartDocuments, bij mijn weten, helemaal niet aangeboden.

Helaas kun je in Nederland nu eenmaal op basis van enkel stellingen – waarover wij overigens ook niet zijn gehoord – beslag laten leggen, waarvan SmartDocuments nu gebruik heeft gemaakt. Wij wijzen er echter op dat de gegrondheid van die stellingen geenszins vaststaat, aangezien een procedure daarover nog moet worden gevoerd. Wij zullen ons uiteraard tegen die stellingen verweren en zien de afloop met vertrouwen tegemoet.”

Ook SmartDocuments is om een reactie gevraagd:

John Lageman, directeur Smartdocuments : “De voorzieningenrechter geeft enkel verlof voor beslag bij een concurrerende partij indien een goed onderbouwd, overtuigend verzoekschrift ingediend wordt. Beslaglegging zonder wederhoor is een zwaar middel om (aanvullend) bewijs te vergaren. Wij gaan natuurlijk niet over een nacht ijs. In het belang van het onderzoek kan ik helaas niet uitweiden over de resultaten van een reeds uitgevoerd onderzoek dat heeft geleid tot het verzoek tot beslaglegging. De vermeende inbreuk op auteursrechten hebben onder andere betrekking op software waarvan het vermoeden bestaat dat deze ontwikkeld is in dienstverband van Smartdocuments.”

Rate this post

Print Friendly