De subsidieaanvragen die Stichting Fonds 1818 via haar website ontvangt, worden voortaan geautomatiseerd. Door de aanvragen te digitaliseren wil het Haagse vermogensfonds enerzijds haar papierstroom verminderen, anderzijds verwacht ze op deze wijze een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het project en de organisatie die de aanvraag indient.

Voor de realisatie van de automatische verwerking van digitale subsidieaanvragen heeft Fonds 1818 de hulp ingeroepen van DDi Document Software en Ontwerpwerk. De gezamenlijke oplossing is inmiddels met succes in gebruik genomen door het fonds.

Waar Ontwerpwerk de website heeft ontworpen en gerealiseerd, was DDi Document Software binnen dit project verantwoordelijk voor het uitlezen en automatisch verwerken van de online aanvraagformulieren. Middels een technische koppeling tussen de website en iFile worden aanvragen, inclusief eventuele bijlagen, automatisch digitaal gearchiveerd en in de werklijst gezet van de juiste medewerker. Zodoende komen alle aanvragen tijdig bij de juiste medewerkers terecht waardoor de afhandeling aanzienlijk kan worden bespoedigd.

Het is overigens niet de eerste keer dat Fonds 1818 actie onderneemt om processen te optimaliseren en papierstromen te verminderen. In een eerdere fase besloot Fonds 1818 al gebruik te maken van de Elektronisch Archiveringsoplossing van DDi Document Software.

Over Stichting Fonds 1818

“Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen” is een vermogensfonds dat donaties verstrekt aan stichtingen en verenigingen voor algemeen maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Het Fonds wil daarmee bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.

Fonds 1818 is een jong vermogensfonds met oude wortels. De basis werd gelegd aan het einde van de 18de eeuw toen de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd opgericht. In 1818 stichtte de Haagse afdeling van ’t Nut de Nutsspaarbank te ’s Gravenhage. Na de fusie tussen de Nutsspaarbank en de VSB Bank werd een bedrag in aandelen gestort in een stichting met als doel het ondersteunen van maatschappelijke projecten: het VSB Fonds Den Haag e.o. In 2001 veranderde deze stichting haar naam in Fonds 1818.

 

Rate this post

Print Friendly