DDi introduceert een stappenplan voor de realisatie van de Digitale  Organisatie. Met dit plan biedt DDi organisaties houvast om, volgens een  gefaseerde invoer, meer controle te krijgen over haar documenten en bijbehorende  processen.

DDi ondervindt  dagelijks dat organisaties hun inkomende en uitgaande documenten en bijbehorende  documentstroom, in meer of mindere mate, efficiënter kunnen inrichten. De kosten  van het bestaande, veelal papieren proces, worden nog altijd onderschat. DDi  stelt dat digitalisering en automatisering van administratieve processen een  enorme lastenverlichting kan betekenen voor een organisatie, waarbij tevens een  flinke besparing van tijd en geld gerealiseerd kan worden. Het ultieme doel; de  totstandkoming van een digitale organisatie.

In de White  paper “Papier? Welk Papier” presenteert DDi een stappenplan om deze  digitale organisatie te bereiken. De White paper is bereikbaar op  www.ddi.nl/kennisbank/whitepapers

Rate this post

Print Friendly