Onderzoek van Symantec laat zien dat de populariteit  van online file sharing-oplossingen leidt tot kans op security-lekken en verlies  van gegevens binnen het MKB

Symantec  Corp. (Nasdaq: SYMC) maakt de resultaten van zijn 2012 SMB File Sharing  Survey bekend. Aangezien het online delen van bestanden steeds gebruikelijker  wordt binnen het bedrijfsleven, loopt het MKB meer risico dan ooit tevoren. Het  onderzoek laat zien dat medewerkers binnen het MKB steeds vaker gebruik maken  van unmanaged, online file sharing-oplossingen voor persoonlijk gebruik, zonder  dat zij hiervoor toestemming hebben van de IT-afdeling. Dit is onderdeel van de  bredere trend van de ‘consumerization of IT’, waarin de adoptie van online  diensten voor gebruik op persoonlijke mobiele devices de grenzen tussen werk en  privé doet vervagen. Dit early-adopter-gedrag maakt organisaties kwetsbaar voor  security-dreigingen en potentieel verlies van data.

“Een verbazingwekkende 71 procent van de kleinere  organisaties die last hebben van een cyberaanval herstelt hier nooit van”, aldus  Erwin Broug, SMB Sales Manager Nederland bij Symantec. “Het MKB adopteert  cloud-technologieën, zoals file sharing, erg snel en daarom moet het MKB gebruik  maken van veilige toepassingen, zeker wanneer ze gebruik maakt van een oplossing  die wellicht niet voor bedrijven is gebouwd. Aangezien medewerkers steeds vaker  cloud-diensten voor consumenten gebruiken tijdens het werk, wordt het risico  voor het MKB alleen maar groter.”

Highlights uit het  onderzoek:

–       Medewerkers  beïnvloeden de adoptie van file sharing-oplossingen intern: Belanghebbenden binnen het MKB erkennen dat het delen van bestanden helpt  bij het verhogen van de productiviteit onder medewerkers. 74 Procent van de  respondenten geeft aan dat zij gebruik maken van online file sharing voor het  ondersteunen van hun eigen productiviteit. Ook geeft 61 procent van de  respondenten aan dat medewerkers ‘enigszins tot extreem’ invloedrijk zijn als  het gaat om het adopteren van file sharing-oplossingen intern, op gelijke voet  gevolgd door het gebruik van mobiele devices (63 procent),  PC/laptop/tablet-gebruik (64 procent) en gebruik van social media (53  procent).
–       Security en  verlies van data zijn potentiele file sharing risico’s: Veel respondenten  erkennen de mogelijke risico’s die slecht beheerde file sharing-praktijken hun  organisaties kunnen opleveren. De risico’s die door de respondenten als  mogelijke zorg worden aangeduid, zijn het delen van vertrouwelijke informatie  door gebruik te maken van niet-goedgekeurde oplossingen (44 procent), malware  (44 procent), verlies van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie (43  procent), lekken van vertrouwelijke informatie (41 procent), schade aan het  merk/ reputatie (37 procent) en schending van regelgeving (34 procent).  Daarnaast heeft het gebrek aan handhaving van het beleid ook de risico’s voor  vele respondenten verhoogd. Meer dan een vijfde (22 procent) van de respondenten  heeft geen beleid ingevoerd dat de toegang tot en het delen van bestanden door  medewerkers aan banden legt.
–       File  sharing-gedrag kan het MKB blootstellen aan risico’s: Het gedrag van  medewerkers rond het delen van bestanden leidt tot mogelijk verdere  security-risico’s. Gevraagd naar wat medewerkers zouden doen wanneer zij een  groot bestand moeten delen, geven respondenten aan dat ze ofwel de IT-afdeling  om hulp zouden vragen (51 procent), een door een klant, contractor of partner  geopperde oplossing gebruiken (42 procent), gebruik maken van het IT-systeem (33  procent) of zoeken naar een online gratis oplossing en deze downloaden (27  procent). Bovendien geeft 41 procent aan een beschadigde merkreputatie als zorg  te beschouwen als het aankomt op het delen van bestanden.
–       Bestanden  worden steeds groter: Veel van de intern en extern gedeelde bestanden nemen  aanzienlijk in omvang toe. Een op de zeven (14 procent) respondenten geeft aan  dat de gemiddelde omvang van bestanden die tegenwoordig door organisaties worden  gedeeld meer dan 1 GB betreft. Drie jaar geleden rapporteerde slechts 6 procent  dat de gemiddelde grootte van een bestand meer dan 1 GB bedroeg.
–       MKB is meer  verspreid: Respondenten geven aan dat het aantal medewerkers dat op afstand  werkt over de afgelopen drie jaren geleidelijk is toegenomen. Dit aantal neemt  naar verwachting steeds verder toe. Respondenten voorzien dat over een jaar 37  procent van de bedrijven binnen het MKB werknemers in dienst heeft die op  afstand werken (22 procent meer dan drie jaar geleden en 32 procent vandaag de  dag). 32 Procent zal medewerkers hebben die vanuit huis werken (20 procent meer  dan drie jaar geleden en 28 procent vandaag de  dag).

Aanbevelingen
Symantec raadt het MKB aan enkele best practices te  implementeren die ervoor zorgen dat medewerkers bestanden op een veilige manier  delen:

–       Centraliseer file  storage en beheer met een veilig web-based systeem dat ongeacht locatie of  device toegankelijk is, zodat ondernemingen informatie buiten de kantoormuren  beveiligen.
–       Implementeer  toegangscontroles en toestemmingen om ervoor te zorgen dat privébestanden veilig  en apart blijven van werkgerelateerde content.
–       Houd overzicht  over hoe en wanneer zakelijke bestanden worden gedeeld.
–       Implementeer een  schaalbaar systeem dat mee kan groeien met de business.

Symantecs 2011 SMB File Sharing  Survey
Dit onderzoek is door  Applied Research uitgevoerd in november 2011. Zij heeft gesproken met  decisionmakers bij 1325 wereldwijde MKB-organisaties met 5-500  medewerkers.

Bronnen

Rate this post

Print Friendly