Samenwerking komt  klanten ten goede

De markt van  printen, kopiëren en Document Management vraagt steeds meer expertise en kennis  van haar leveranciers. Deze vraag neemt in de komende jaren alleen maar toe. Om  professioneel aan deze vraag te blijven voldoen, heeft Canon Business Center  Amsterdam aansluiting gezocht én gevonden bij de PCI Groep (Print, Copy en  ICT-Groep). Deze groep bestaat reeds uit drie Canon Business Centers (CBC’s), te  weten Arnhem, Oss en Utrecht. Daar sluit Amsterdam nu bij  aan.

Alle expertise in  huis op het gebied van Document Management

Bas Kamphuis – Algemeen Directeur PCI Groep – is blij met de samenwerking tussen de vier Canon  Business Centers. Deze centers bieden samen nog meer mogelijkheden op het gebied  van Document Management met alle expertise die zij in huis hebben. “De PCI Groep  wordt hiermee één van de krachtigste Canon partners in Europa”, aldus Kamphuis.

Volgens Peter Bos – Directeur Canon Business Center Amsterdam – komt de krachtenbundeling van de  vier Canon Business Centers klanten zeker ten goede. “Door het bundelen van onze  krachten, wordt ook onze ervaring gebundeld. Daardoor kunnen we klanten nog  beter adviseren en toch verliezen we niet onze persoonlijke aanpak. Want er  verandert voor klanten van het CBC in Amsterdam niets aan hun huidige  dienstverlening, service en contactpersonen.”

Dienstverlening

De Canon Business  Centers helpen organisaties bij het verbeteren van documentstromen. “Onze  regionale Business Centers zijn flexibel, klantgericht, slagvaardig en  persoonlijk. Van het inventariseren van de wensen van de klant en het bieden van  een passende oplossing, tot de installatie van de juiste apparatuur en het  verlenen van de gewenste service”, zegt Kamphuis.

Maatwerk  oplossingen

De ervaren  adviseurs van de CBC’s hebben zich gespecialiseerd in Document Management,  waardoor zij maatwerk kunnen leveren op het gebied van documentbeheersing. Samen  met de klant wordt bekeken welke verbeteringen mogelijk zijn binnen de  dagelijkse bedrijfsvoering. Zo biedt het Canon Busines Center oplossingen die de  brug tussen papier en digitaal kunnen vormen. Uiteraard altijd met het oog op de  bedrijfsdoelen van de klant. Of dit nu het milieu, kostenbeheersing,  professionalisering, werkgemak of een combinatie hiervan is.

Rate this post

Print Friendly