Consumerization of IT is een zegen voor organisaties. Medewerkers willen altijd en overal toegang tot bedrijfsinformatie en door dit op een goede manier te faciliteren kunnen productiviteit en efficiëntie worden verhoogd. De opkomst van de private cloud biedt op dit vlak mooie mogelijkheden, maar voor veel organisaties ook de nodige hoofdbrekens.

1. Stel een business continuity-plan op

Ontwikkel bij uitbesteding van je bedrijfsdata allereerst een business continuity-plan waarin de gradatieniveaus van de data worden vastgelegd, wordt bepaald hoe de beveiliging en beschikbaarheid van deze verschillende dataniveaus eruit moet zien en welke stappen moeten worden genomen bij dataverlies of (tijdelijke) onbereikbaarheid van de data.

2. Bepaal de opslaglocatie van de data

Bij uitbesteding van je data aan de hand van een cloudmodel is niet gezegd dat je al je data buiten de bedrijfsmuren moet plaatsen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een hybride model waarbij gevoelige informatie binnen de bedrijfsmuren wordt gehouden en informatie die of minder kritisch is of minder vaak benaderd hoeft te worden extern wordt geplaatst.

3. Maak duidelijke Service Level Agreements met de leverancier

Beveiliging en backup van de uitbesteedde data is cruciaal. Het is van groot belang om hier met de externe dienstverlener heldere afspraken over vast leggen in de vorm van SLA’s. Hierin kunnen zaken worden vastgelegd als ‘Hoe lang duurt het voordat ik weer over mijn data kan beschikken bij storing?’ en ‘wat gebeurt er met mijn data wanneer de samenwerking beëindigd wordt?’.

4. Ken de wettelijke regelgeving en het bedrijfsinformatiebeleid

Wettelijke regelgeving verplicht dat bepaalde data binnen de landsgrenzen wordt opgeslagen of – in het geval van financiële documenten – zelfs in eigen beheer bewaard wordt. Laat je hier als organisatie goed over informeren door de externe dienstverlener.

5. Voorkom ongebreidelde groei van data

Eén van de voordelen van cloudstorage is schaalbaarheid. De benodigde opslagcapaciteit is eenvoudig uit te breiden, naar gelang de zakelijke behoefte van de organisatie. Nadeel is echter dat medewerkers minder de noodzaak zullen voelen om zuinig met de beschikbare ruimte om te gaan en niet gebruikte bestanden te verwijderen. Werk aan interne bewustwording, zorg voor een helder data-ownership beleid en informeer bij de externe dienstverlener naar de beschikbare technologieën voor dataoptimalisatie.

6. Tref goede voorzieningen voor autorisatie en datatoegang

Om iedereen altijd en overal op ieder apparaat toegang te kunnen geven tot centraal opgeslagen data is een goed toegangsbeheer essentieel. Stem het toegangsmanagement goed met de externe dienstverlener af en geef medewerkers, partners en klanten uitsluitend toegang tot de voor hen relevante informatie. Hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van versleuteling van data en toegangscodes.

7. Communiceer de nieuwe voorzieningen en regels met medewerkers

Om ervoor te zorgen dat medewerkers ook daadwerkelijk zo optimaal mogelijk gebruik gaan maken van de nieuwe opslagmogelijkheden, is het belangrijk hen goed te instrueren. Binnen veel organisaties wordt door medewerkers gebruik gemaakt van gratis tools voor het delen van documenten – zoals Dropbox – zonder stil te staan bij de veiligheidsrisico’s. Voorkom dit door de veilige alternatieven helder onder de aandacht te brengen en optimaal te faciliteren.

Door de consumerization of IT zijn veel bedrijven op zoek naar flexibele opslagmogelijkheden binnen een veilige omgeving. Hier zijn voldoende opties voor, maar het is essentieel dat organisaties zich hier goed over laten informeren. Door goed met doordachte informatie en data strategie een hybride model of private cloud in te richten verhogen bedrijven niet alleen de veiligheid en flexibiliteit van hun storageomgeving, maar worden bovendien de nodige kosten bespaard op het vlak van beheer en apparatuur.

Dit artikel is u aangeboden door ProAct

Proact is Europa’s grootste onafhankelijke storage integrator, gespecialiseerd in datamanagement oplossingen en -diensten. Als onafhankelijke integrator levert Proact storagesystemen, -support en -consultancy en is zij tevens Europa’s grootste managed cloud service provider voor storage diensten met meer dan 10 Petabyte aan beheerde data. Proact heeft oplossingen en diensten geleverd bij meer dan 3500 klanten, is vertegenwoordigd in 13 landen en is beursgenoteerd. Voor meer informatie: www.proact.nl

 

 

Rate this post

Print Friendly