De  gemeente Nuth neemt het klantcontactsysteem (KCS) van Decos in gebruik. Het  gebruik van het Decos KCS ondersteunt de gemeente bij de doelstelling om de  communicatie richting de burgers transparanter en proactief te maken. Het KCS  voorziet niet alleen in een gebruiksvriendelijk klantcontactportaal, maar zorgt  tevens voor uniformiteit en inzichtelijkheid in klantaanvragen en afhandeling  voor de front- en backoffice-medewerkers van de gemeente Nuth. Dit stelt de  gemeente in staat om interne processen beter op elkaar af te stemmen en de  service te verhogen. Alle 80 medewerkers van de gemeente gaan vanaf januari 2013  met het systeem werken. Na deze zomer gaat een proefperiode van start.

De  implementatie van het Decos KCS hangt samen met de organisatorische  veranderingen die de gemeente de afgelopen periode heeft doorgemaakt. Zo zijn de  tien afdelingen binnen de gemeente opgegaan in slechts vier afdelingen: Publieke  Dienstverlening, Ruimte en Samenleving, Bedrijfsbeheer en Bedrijfsvoering. Deze  vereenvoudiging in combinatie met het Decos KCS moet uiteindelijk merkbaar  worden voor burgers en bedrijven. Zij kunnen over een jaar vragen, verzoeken of  klachten bij één adres kwijt en hoeven niet langer hun weg te zoeken binnen de  gemeentelijke organisatie.

“Met het Decos  KCS hebben wij een modern instrument in handen om onze dienstverlening  aanzienlijk te vernieuwen. Het is een gebruikersvriendelijke oplossing om een  eenduidig antwoord te kunnen geven op basis van diverse informatiebronnen”, zegt  Alinda Baggen, E-adviseur i-NUP bij de gemeente Nuth. “We hebben hiermee een  geïntegreerd portaal voor onze medewerkers dat overzichtelijkheid biedt. Binnen  de afdeling Publieke Dienstverlening werken de medewerkers samen om inwoners en  bedrijven sneller te helpen zonder deze door te verwijzen naar de verschillende  afdelingen. De informatie is in het KCS in één oogopslag te lezen en daardoor  kunnen we veel vragen direct en uniform beantwoorden. Voorwaarde is wel dat alle  medewerkers het KCS consequent voeden met de informatie over klanten,  klant(aan-)vragen, afhandeling en alle bijbehorende documenten. Dit vergt nog  wel de nodige training en begeleiding op de werkplek.”

De gemeente  Nuth koppelt alle communicatietoepassingen van de gemeente aan het KCS.  Daarnaast worden de backoffice-registraties, waaronder het vergunningensysteem,  gekoppeld.

“De  koppelingen en de transparantie van het KCS maken het werk een stuk eenvoudiger  en sneller voor ons”, vervolgt Alinda Baggen. “Dit past perfect in onze nieuwe  organisatiestrategie die wij GOAL noemen: Gericht werken, Omgevingsgericht  denken, Anders denken en werken en Leiden en sturen. Het KCS maakt dit mede  mogelijk door de eenvoud van de oplossing. Wij zijn klaar om burgers en  bedrijven nog beter van dienst te zijn. De slagvaardigheid en het enthousiasme  van Decos hebben ons hier al goed bij geholpen.”

Voor meer  informatie over het Decos KCS: http://www.decos.nl/kcs

Rate this post

Print Friendly