Zaaksysteem  en KCS van Liber vormen de basis voor nieuw in te richten  GCC

Gemeente  Noordenveld kiest voor Liber van BCT, aanbieder van  oplossingen voor enterprise content management. Liber is speciaal ontwikkeld om  overheden te ondersteunen bij het zaakgericht werken. De gemeente werkt al sinds  vier jaar zaakgericht, maar wil nu een nieuwe stap zetten met de inrichting van  een Gemeentelijk Contact Centrum (GCC, vaak KCC genoemd). Het zaaksysteem en het  KCS van Liber vormen de basis van de nieuwe frontoffice.

Op het moment dat de  gemeente besloot om een GCC in te richten, begon de zoektocht naar een KCS.  Louise Pilon, beleidsmedewerker informatisering bij gemeente Noordenveld: “Wij  zijn al sinds 2001 een tevreden Corsa-gebruiker, dus zou de keuze voor Liber  voor de hand liggen. Toch hebben we voorafgaand aan onze keuze de markt goed  verkend. Daaruit bleek dat de vele KCC-systemen, net als Liber, er aan de  voorkant prima uitzien. Maar voor ons is een optimale koppeling met onze  midoffice, met daarin onder andere het DMS en ons geodatawarehouse, minstens zo  belangrijk. Daarom hebben we gekozen voor de oplossing van BCT. Bovendien kon  geen andere partij ons garanderen dat het systeem op 1 januari 2013 – wanneer  het GCC in gebruik wordt genomen – klaar zou zijn.”

Het grootste gedeelte  van de organisatie werkt nu al zaakgericht met behulp van Corsa. Liber wordt in  eerste instantie uitgerold voor het GCC. Uiteindelijk is het de bedoeling dat  alle medewerkers gebruik gaan maken van Liber. Pilon: “Liber is een  gebruiksvriendelijk portaal. In één oogopslag hebben medewerkers inzicht in  lopende zaken en kunnen ze eenvoudig bijvoorbeeld NAW-gegevens van burgers en  bedrijven, agenda’s van medewerkers en de kennisbank  opvragen.”

De uitrol van Liber  vindt gefaseerd plaats. “In juni start het project met een grote kick-off  bijeenkomst voor alle betrokkenen in de organisatie”, vertelt Pilon. “Vervolgens  gaan we drie werkprocessen aanwijzen die in de eerste pilot worden  geïmplementeerd. Eén daarvan is het meldpunt leefomgeving. Dit meldpunt wordt  verhuisd van de afdeling openbare werken naar het GCC, dus is het efficiënt om  de bijbehorende werkprocessen ook meteen naar Liber over te zetten.” In januari  2013 zullen de eerste drie werkprocessen in het nieuwe GCC behandeld worden. In  de loop van dat jaar volgen meerdere processen. Er zal daarbij veel aandacht  zijn voor de training van medewerkers. “De invoering van Liber en het  LEAN-traject, dat parallel hieraan loopt, zullen onze gemeente veel efficiëntie  en een verbeterde dienstverlening opleveren”, verwacht  Pilon.

Rate this post

Print Friendly