Breukelen, 21 mei 2012 – XMPie, A Xerox Company, leverancier van software voor  geïndividualiseerd communicatiebeheer (ICM), introduceert XMPie Circle. Deze cloudservice biedt een visuele  taal die alle betrokkenen bij 1-op-1 multi-channel marketingcampagnes in staat  stelt om concepten te delen, akkoord te gaan met een blauwdruk, de  campagneontwikkeling te begeleiden, analyses te monitoren en doelstellingen en  ‘touch points’ (raakpunten) met de doelgroep te controleren.

XMPie Circle is een interactief digitaal storyboard dat 1-op-1  campagnes over meerdere kanalen visualiseert, waardoor deze makkelijker voor  alle betrokken disciplines te begrijpen zijn. Met de interactieve tools voor het  schematisch weergeven van de campagneworkflow kan Circle opdrachtgevers, zoals  marketingmanagers, de visie en mogelijkheden  van cross-media marketingcampagne veel eenvoudiger laten zien.

Terwijl de  huidige 1-op-1 softwareoplossingen zich veelal primair richten op de touch  points van afzonderlijke campagnes (bijv. briefkaarten, e-mail, website) en de  koppeling daartussen vaak negeren, maakt XMPie Circle het mogelijk om de diverse  raakpunten samen te weven tot één samenhangend verhaal met een begin, een midden  en een einde. Dit wordt ook wel “Right Touching” genoemd. Circle maakt tevens  het associëren van visuele inhoud met touch points mogelijk, waarbij alle  betrokkenen geholpen worden om een goed beeld te krijgen van de bedoelde  huisstijl van campagnes en om ontwerpopties te bekijken voor diverse  campagnescenario’s, doelgroepen en segmenten.

“1-op-1  campagnes over meerdere kanalen geven uitzonderlijk goede resultaten, maar toch  nemen merkeigenaren vaak hun toevlucht tot massamedia of gebruiken ze slechts  één kanaal of medium voor hun marketingcampagnes. Een dergelijke keuze is bijna  altijd het gevolg van de kloof die aanwezig is tussen de opdrachtgevende  merkeigenaars en hun serviceproviders met betrekking tot 1-op-1 cross-media”,  aldus Dr. Jacob Aizikowitz, president van XMPie. “Wij denken dat gebruikers met  Circle een grote stap zetten in het overbruggen van deze kloof, waarbij  merkeigenaren, grafimedia bedrijven en marcom-professionals in staat gesteld  worden om effectief en efficiënt samen te werken. Door een dergelijke  samenwerking wordt het kiezen van 1-op-1 marketingcampagnes over meerdere  kanalen een breed geaccepteerde aanpak, wat leidt tot een betere ROI van  marketingbudgetten en een algehele groei van onze  bedrijfstak.”

Beschikbaarheid
Circle is niet alleen beschikbaar voor  XMPie-gebruikers, maar is zonder download of installatie van software te  gebruiken door iedereen met interesse in cross-media direct marketing. Om  beginners te helpen om snel van start te gaan, heeft XMPie Circle uitgerust met  voorbeeldpatronen van de campagneworkflows die onbeperkt gebruikt kunnen worden.  XMPie biedt tevens een gratis versie van Circle met beperkte functies voor een  basisschets van campagnes, naast twee premiumversies met extra capaciteit en  uitbreidingsmogelijkheden. XMPie Circle 1.0 is per direct wereldwijd  verkrijgbaar.

XMPie  visualiseerde de mogelijkheden van Circle in een video.

Rate this post

Print Friendly