Aantal  implementaties stijgt, gemiddelde documentvolume neemt  af

Driebergen, 14 mei 2012 – Strategy Partners heeft net  als voorgaande jaren een marktonderzoek op het gebied van invoice-processing- en  purchase-to-paysoftware afgerond. In 2011 bleek het aantal implementaties van  IP- en P2P-software te zijn toegenomen, terwijl het gemiddelde documentvolume  daalde. De marktresearchorganisatie analyseerde hiervoor veertien  pakketleveranciers en implementatiepartijen.

Algemene  marktontwikkelingen
Het totale aantal operationele  installaties van de onderzochte bedrijven lag eind 2011 op 1925. Dat is een  toename van 33% ten opzichte van 2010, oftewel: 475 nieuwe  projecten.

“De sterke groei van het totale  aantal implementaties is vooral te danken aan de stijgende hoeveelheid kleinere  projecten”, aldus Hans  Kaashoek, managing partner van Strategy Partners. “Bovendien zien we een toenemend aantal aanbieders aan  de onderkant van de markt. Dit verhoogt de verkoopinspanning voor relatief  kleinere projecten.”

Het  gemiddelde documentvolume voor nieuwe projecten daalde van 50.000 in 2010 naar 33.000  in 2011. Bij slechts enkele implementaties ging het om  meer dan 100.000 documenten. Kaashoek: “Er  is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar projecten met een kleinere  startwaarde, ook als gevolg van de stijging van het aantal  SaaS-projecten.”

Het  transactievolume dat met de 475 nieuwe projecten gecontracteerd is, bedraagt  14.800.000 documenten. Het gaat dan voornamelijk om interne verwerking op basis  van inkomende fysieke of digitale documenten. “Van een verschuiving naar volledige digitale  e-invoicing is voorlopig nog geen sprake”, stelt  Kaashoek.

Sectorontwikkelingen

Wat betreft het aantal nieuwe installaties maakten de  segmenten nuts & telecom (63%), zakelijke dienstverlening (60%) en  overkoepelende instellingen (43%) de meeste groei door. In absolute aantallen  was de groei het grootst in respectievelijk de sector handel, transport &  distributie, zakelijke dienstverlening en industriële productie. Het aantal  grote projecten binnen de SAP-omgeving neemt duidelijk af ten gunste van een  explosieve toename van het aantal projecten met koppeling naar Exact, AFAS en  Accountview.

Verwachtingen voor de  toekomst

Op basis van de resultaten van de marktanalyse heeft  Strategy Partners een aantal verwachtingen voor de toekomst. Kaashoek: “De omzetgroei komt voor een steeds belangrijker deel  uit de bestaande klantenkring en vereist goed accountmanagement. Verder zullen  we een forse afname zien in het aantal grote on-premise projecten en een  sterkere marktpositie van e-invoicing- en transactiepartijen voor uitwisseling  tussen bedrijven. Nog een voorbeeld van een verwachting voor 2012 en 2013 is dat  de vraag naar SaaS-oplossingen met cloudscanning voor de kleinere volumes en  organisaties nog verder toeneemt. In totaliteit verwachten we voor 2013 een groei van  meer dan 10%

Onderzochte  oplossingen
De veertien geanalyseerde pakketleveranciers en  implementatiepartijen zijn: 20/20 vision, Basware Nederland, BCT, DDInformatica,  Docspro, Easy Systems, ICreative, ISProjects, K + V, ProActive Software,  ReadSoft, Ricoh, Scansys en Simac Document Solutions. Het totale aantal  medewerkers voor ontwikkeling, verkoop en implementatie van deze bedrijven is  ongeveer 250, terwijl de gemiddelde bedrijfsomvang 21 FTE is. De totale omzet  van deze organisaties bedraagt 39 tot 40 miljoen euro. Dat is een toename van  13,5% ten opzichte van 2010.

Strategy Partners – Willem van Abcoudelaan 11, 3971 AA  Driebergen – 0343 514882 – contact@strategy-partners.nlwww.strategy-partners.nl

Rate this post

Print Friendly