Hoofddorp, 1  mei 2012 – Factuurautomatisering is al jaren bezig aan een opmars. Maar hoeveel  rek zit er nog in? En zorgt de huidige economische situatie voor stagnatie of  neemt het gebruik van factuurautomatisering daardoor juist onverminderd toe? DDi  Document Software brengt sinds 2006 de trends en behoeften binnen de markt in  kaart en continueert ook in 2012 dit onderzoek. Het marktonderzoek  “Factuurautomatisering 2012” is van 1 mei tot en met 20 december bereikbaar via http://ddi.nl/marktonderzoek-inkomende-factuurverwerking/.

Eerdere  onderzoeken van DDi hebben aangetoond dat het gebruik van factuurautomatisering  in Nederland de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. Daarbij werd in het onderzoek  van 2011 de verwachting uitgesproken dat er in 2012 fors geïnverteerd zal gaan  worden. De vraag is in hoeverre de huidige crisis hier invloed op heeft.

Met het  onderzoek Factuurautomatisering 2012 wil DDi in kaart brengen hoe de trends  rondom automatische factuurverwerking zich dit jaar verder ontwikkelen. Klopt de  prognose die eind 2011 is gesteld? Welke wensen en eisen worden er door de markt  gesteld in relatie tot factuurautomatisering? Ofwel; waar moeten oplossingen  voor automatische factuurverwerking anno 2012 volgens de doelgroep ten minste  aan voldoen.

Het onderzoek  is bereikbaar via http://ddi.nl/marktonderzoek-inkomende-factuurverwerking/  en loopt tot eind december. DDi roept financieel professionals op deel te nemen  aan dit onderzoek.

De uitkomsten  van het onderzoek worden medio januari 2013 verwacht en zullen een beeld geven  van de interesse, wensen en motieven die binnen de markt spelen met betrekking  tot factuurautomatisering.

Rate this post

Print Friendly