s-Hertogenbosch, 24 april 2012Ricoh is voor het negende achtereenvolgende jaar erkend door de FTSE4Good  Index Series. Bij deze assessment, uitgevoerd door EIRIS (Experts in Responsible  Investment Solutions) in Londen, worden de activiteiten van Ricoh op het gebied  van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de hand van diverse criteria  bekeken: milieubeheer, klimaatverandering, mensen- en werknemersrechten, de  leveringsketen, arbeidsvoorwaarden en aanpak van corruptie.
Ricoh werd met name geprezen voor haar uitzonderlijke  milieubeleid en -beheer, dat werd beoordeeld als ‘best  practice’.

Duurzaamheid is een van de  belangrijkste kenmerken van het merk Ricoh en is een wezenlijk onderdeel van de  bedrijfsidentiteit. Ricoh stelt zich daarbij duidelijke doelstellingen,  waaronder het voor 2050 terugdringen van het energie- en grondstofgebruik en  vervuiling met 87,5% ten opzichte van 2000.

Takashi Nakamura, directeur en vice-president bij Ricoh zegt: “Ricoh  ziet het bedrijf, de maatschappij en de planeet als onlosmakelijk verbonden. We  willen een bedrijf zijn waarop medewerkers trots kunnen zijn, en dat waar  mogelijk meer doet dan wat van ons verwacht wordt om verantwoorde groei te  stimuleren. Door deze inzet te combineren met een op de toekomst gerichte  bedrijfsstrategie bevorderen wij een duurzame en rendabele ontwikkeling, niet  alleen van onze eigen activiteiten maar ook bij onze  klanten.”

Ricoh wil uitmaken van een  maatschappij die hulpbronnen recyclet en het energieverbruik en milieueffect zo  veel mogelijk beperkt. Ricoh helpt klanten proactief om hun workflow efficiënter  te maken en de milieugevolgen te verminderen. Daarnaast zet Ricoh zich in voor  MVO-projecten waarbij sociale problemen op lokaal niveau worden aangepakt en  worden bedrijfsmiddelen benut om een duurzame maatschappij te  bevorderen.

Rate this post

Print Friendly