Hoofddorp,  23 april 2012 – De digitalisering van inkomende documenten lijkt binnen het  onderwijs aan populariteit te winnen. Door  schaalvergroting in het onderwijs kiezen steeds  meer onderwijsinstellingen ervoor hun binnenkomende documenten geautomatiseerd  door de organisatie te sturen voor een gestructureerde en geoptimaliseerde  verwerking. Dat blijkt uit cijfers van DDi Document Software over het eerste  kwartaal van 2012.

In  de eerste helft van 2011 vroeg DDi bijna 200 instellingen in het  middelbaar- en basisonderwijs naar  de wijze waarop deze hun inkomende papierstroom hadden georganiseerd. Bij  vrijwel alle instellingen werden documenten op papier ontvangen en fysiek door  de organisatie gestuurd voor verdere verwerking en informatiedeling. Destijds  werd in  74% van de gevallen de wens uitgesproken om de verwerking van  documenten te optimaliseren met als doel efficiënter met informatie en  documentatie om te gaan. 22% had zelfs het voornemen om in 2012 een systeem aan  te schaffen voor de digitalisering van papieren documenten, zoals de  binnenkomende post, digitale personeels- en/of leerlingendossiers en  inkoopfacturen.

Figuur  1: Verwachting m.b.t. digitalisering documenten(in)stroom binnen  onderwijsinstellingen anno 2011

Uit  een eerste analyse over het eerste kwartaal van 2012 blijkt dat 37% van de groep  die in 2011 voornemens was hun documentstroom te willen optimaliseren, inmiddels  een softwarematige oplossing heeft aangeschaft voor de digitale verwerking van  documenten. Nog eens 20% heeft het voornemen een dergelijk systeem in de loop  van 2012 aan te schaffen. Daarmee lijkt het  onderwijs de voordelen van digitalisering van documentinstroom definitief in te  zien.

Marktonderzoek  Postverwerking 2012

Om de  ontwikkelingen binnen de markt nauwlettend in de gaten te blijven houden, doet  DDi voortdurend onderzoek naar de ontwikkelingen en behoeften rondom de  verwerking en afhandeling van inkomende post. Via de website http://ddi.nl/marktonderzoek-postverwerking  kan worden deelgenomen aan dit online onderzoek.

Rate this post

Print Friendly