Baas is leverancier van technische infrastructuur tussen ‘bron’ en ‘eindgebruiker’ met als voornaamste focus de infrastructuur ten behoeve van collectieve of private voorzieningen voor gas, water, elektriciteit, datatransmissie en warmte & koudesystemen.

Betrouwbare en veilige infrastructurele netwerken tussen bron en eindgebruiker. Van ondergrondse infrastructuren, tot en met bovengrondse netwerken en inpandige technische installaties.

Met jarenlange ervaring behoort Baas tot de Nederlandse top van gespecialiseerde infrastructurele capaciteitsleveranciers. De circa 800 medewerkers realiseren een jaarlijkse omzet van circa € 90 miljoen en staan in voor professionele kwaliteits- en procesbeheersing.

Baas B.V. verwerkt per jaar ongeveer 48.000 inkomende facturen in MyProject van Acto. Hiervoor zijn 2 personen betrokken bij de invoer van de facturen en ongeveer 30 personen controleren en accorderen de facturen. Omdat Baas B.V. projectmatig en op locatie werkt zijn de budgethouders en controleurs over verschillende locaties verspreidt.

Van traag en omslachtig naar efficiënt en betrouwbaar
“Tot nu toe wordt van facturen een scan gemaakt, dan zoekt men handmatig op wie de goedkeurder is en stuurt de juiste persoon een scan toe voor ondertekening. De goedkeurder print de scan uit, plaatst zijn handtekening en scant de ondertekende factuur weer in of stuurt deze per post terug naar de administratie. Zoals je begrijpt verloopt dit proces bijzonder traag, is het omslachtig en de kans groot dat facturen zoekraken. Verder neemt het terugzoeken van facturen om vragen van crediteuren te beantwoorden veel tijd in beslag”, vertelt Edwin Ros, Controller, Baas B.V. “Omdat wij deze grote hoeveelheid inkomende facturen met slechts 2 personen verwerken is het van groot belang een efficiencyslag te maken op dit gebied”, vervolgt Ros. Collega Vincent Ouwens, Hoofd ICT, Baas B.V. vult aan: “Ook is hierbij goed gekeken naar het gemak waarmee gebruikers in ISP-Invoice facturen kunnen behandelen.

Kort selectietraject
“Onze voorgangers hebben in het verleden al eens naar de mogelijkheid van digitale factuurverwerking gekeken. Daardoor werden wij door mogelijke leveranciers zelf benaderd. We hebben enkele gesprekken gevoerd en demo’s bekeken om gevoel te krijgen bij de verschillende oplossingen. Verder hebben wij contact gehad met HVL, een met ons vergelijkbare bestaande gebruiker van ISP-Invoice voor MyProject en uiteraard met de account manager van Acto”, gaat Ouwens verder.

Bewezen geïntegreerde oplossing en professionele medewerkers
“De uiteindelijke keuze is door ons gezamenlijk gemaakt. Omdat wij veel ervaring hebben met digitale factuurverwerkingspakketten weten wij waar je op moet letten. Ik weet bijvoorbeeld uit ervaring dat een volledig geïntegreerde koppeling met het ERP of financiële pakket van groot belang is. De samenwerking tussen ISProjects en Acto was daarin een groot pluspunt”, vertelt Ouwens. “Ik wil ook nog opmerken dat zowel de account manager als de consultant van ISProjects zeer professioneel overkomen; zij wisten precies waar we over spraken, een half woord was genoeg om tot een duidelijk antwoord te komen. Echt heel goed!” besluit Ros.

Meer informatie over Baas B.V.

Meer informatie over
de Acto oplossing van ISProjects

Voor meer informatie
over deze en andere oplossingen, neem contact op met ons!

 

Rate this post

Print Friendly