Toshiba ontwikkelt op dit moment een revolutionair  multifunctioneel systeem. De Toshiba Eco-MFP gebruikt uitwisbare toner, waardoor  afgedrukte tekst van kopieerpapier kan worden gewist en het papier opnieuw kan  worden gebruikt.

Als één van de  grootste technologische bedrijven ter wereld is Toshiba zich zeer bewust van  haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van mensen en de omgeving,  het milieu waarin wij werken, ondernemen en leven. Deze verantwoordelijkheid  neemt Toshiba door enerzijds wereldwijd milieubeleidsplannen op te stellen en  uit te voeren en anderzijds klanten voortdurend voor te lichten en op te leiden  over het zo efficiënt mogelijk inzetten van haar producten. Dit betekent dat  alle plannen zijn gebaseerd op het verminderen en/of uitbannen, maar eventueel  ook compenseren van de belasting op ons  milieu.

Sterker nog,  Toshiba TEC heeft als doelstelling één van de beste Eco bedrijven ter wereld te  zijn in haar categorie.  In aanvulling op dit beleid ontwikkelt Toshiba een  revolutionair A3 multifunctioneel systeem van 30 ppm: de Eco-MFP. De Eco-MFP kan  geprinte tekst op gewoon kopieerpapier wissen, waardoor het papier kan worden  hergebruikt.

Uitwisbare toner

De Eco-MFP  gebruikt een speciale uitwisbare toner. Wanneer de geprinte afdruk door  het  papier recycling systeem wordt gevoerd, verdwijnt de tekst en kan het  papier opnieuw worden gebruikt. De uitwisbare toner is specifiek ontwikkeld voor  gebruik in de Eco-MFP, maar elk regulier kopieerpapier kan worden  gebruikt.

De uitwisbare  toner is in samenwerking met de inktfabrikant Pilot ontwikkeld en combineert  technologie die wordt gebruikt in de nieuwe generatie gel-inktpennen en  Toshiba’s eigen toner technologie. Het resultaat is een toner die de kwaliteit  heeft van hittegevoelige inkt. Bij de eerste release van de Eco-MFP is de toner  blauw. Hierna wil Toshiba ook andere kleuren  ontwikkelen.

De speciale toner  van de Eco-MFP verliest zijn kleur wanneer het wordt verwarmd, waardoor het  lijkt dat de tekst werkelijk verdwijnt. Er blijven echter kleine, voor het oog  niet waarneembare, deeltjes achter op het papier. Bij hergebruik van het papier  accumuleert dit proces. Gebaseerd op gemiddeld kantoorgebruik, beveelt Toshiba  aan het papier maximaal vijf keer te hergebruiken. Het is mogelijk dat het  papier zelfs na vijf keer nog goed is te gebruiken. Dit is afhankelijk van het  gebruik.

Veiligheid

Indien het papier  aan extreme koude wordt blootgesteld (ongeveer minus 30 graden celcius), dan kan  de tekst worden hersteld. Toshiba adviseert daarom vertrouwelijke documenten of  bedrijfskritische informatie met dezelfde zorg te behandelen als op een  reguliere MFP. Dit betekent dat deze documenten professioneel moeten worden  vernietigd.

Papier recyling systeem

Het papier  recycling systeem beschikt over een scanmogelijkheid. Dit betekent dat dit  systeem kan worden ingezet om de data van een document op te slaan, voordat het  van het document wordt gewist. Het systeem sorteert automatisch het papier op  hergebruik. Het papier dat niet meer kan worden hergebruikt belandt in een  aparte lade.

Prijsstelling

De prijsstelling  van de Eco-MFP  is nog niet vastgesteld. Door het hergebruik van papier is  de verwachting dat de TCO van de Eco-MFP lager is dan van een regulier  multifunctioneel systeem.

Verwachte  introductie

De Eco-MFP is  voor het eerst getoond tijdens de beurs “RETAILTEC Japan 2012”. Het is de  bedoeling de Eco-MFP deze winter in Japan op de markt wordt geïntroduceerd. Een  video en afbeeldingen van de Eco-MFP zijn te vinden op http://www.diginfo.tv/v/12-0032-r-en.php.

 

Rate this post

Print Friendly