Eindhoven, maart 2012 – Na een uitgebreid Europees aanbestedingstraject heeft de Provincie Groningen gekozen voor het Verseon Zaaksysteem van Circle Software. Op vrijdag 23 maart jl. tekende gedeputeerde Mark Boumans van de provincie Groningen het contract met algemeen directeur Frits Janssen van Circle Software.

De provincie heeft ervoor gekozen om haar informatiehuishouding op orde brengen door organisatiebreed het concept Zaakgericht Werken in te voeren. Met het veranderproject “Ter Zake!” werkt de provincie toe naar een organisatie die volledig digitaal werkt, waarbij ze alle relevante (zaak)informatie centraal digitaal opslaat, beheert en aanbiedt.

Met digitaal zaakgericht samenwerken stapt de provincie af van het volledig digitaliseren van processen, omdat dit te complex is gebleken. Het concept zaakgericht werken sluit volgens de provincie beter aan bij de manier van werken zij voorstaat, te weten integraal, dienstverlenend en resultaatgericht.

Slotstuk van het selectietraject was een uitgebreid proof-of-concept. Voor het proof-of-concept moesten de beste drie leveranciers een aantal cases uitwerken en beschikbaar stellen aan de provincie. Op die manier kreeg de provincie beter inzicht in de gebruikersvriendelijkheid voor de eindgebruiker en de beheerder.

Voor meer informatie: www.circlesoftware.nl of twitter.com/CircleSoftNL.

 

Rate this post

Print Friendly