Océ COSMOS stroomlijnt documentprocessen in ERP en grafische en reproafdelingen

‘s-Hertogenbosch, 27 maart 2012 – Océ, een bedrijf uit de Canon Group en toonaangevend leverancier van oplossingen voor het digitaal beheren en afleveren van documenten, kondigde vandaag de Europese release van Océ COSMOS 2.0 aan. Deze nieuwe applicatie stroomlijnt en automatiseert documentprocessen door de mogelijkheid te bieden afzonderlijke processtappen gemakkelijk aan elkaar te koppelen. Daardoor worden handmatige interventies en risico’s op fouten tot een minimum teruggebracht, terwijl de efficiency in workflows van zowel geprinte als niet-geprinte documenten geoptimaliseerd wordt.

De productie van documenten voor cross-media distributie bestaat dikwijls uit talloze handmatige stappen waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende applicaties en platforms. Wanneer een ERP-systeem een factuur genereert, moeten de data worden geconverteerd, worden samengevoegd met een elektronisch formulier en ten slotte worden gedistribueerd in papieren of digitale vorm. Voor deze processen zijn vaakverschillende applicaties vereist.

Océ COSMOS brengt al die applicaties onder in één geautomatiseerd proces, waardoor één centraal controlepunt wordt geboden. Met de intuïtieve grafische gebruikersinterface kunnen gebruikers geautomatiseerde processen ontwerpen voor allerlei soorten gestructureerde herhalende documenten, zonder enige vorm van programmering of scriptgebruik. Voorbeelden hiervan zijn logistieke ERP-documenten, facturen, transpromo-documenten en de automatische productie van boeken en handleidingen in de grafische sector.

Als platformonafhankelijke “open-source”-applicatie groeit Océ COSMOS mee met de vereisten van een bedrijf. De applicatie kan voor een specifieke taak worden ingezet, maar vanwege de geboden schaalbaarheid kunnen ook alle processen binnen een organisatie worden geautomatiseerd. Er wordt een breed scala van adapters meegeleverd om Océ en niet-Océ applicaties aan elkaar te koppelen. En waar nodig wordt ondersteuning geboden bij het maken van nieuwe adapters. Specifiek voor SAP-omgevingen heeft Océ COSMOS een gecertificeerde Océ PrintKey optie, die naast tal van andere mogelijkheden tweerichtings communicatie en previewing te bieden heeft.

Bovendien kan Océ COSMOS commerciële drukkers uitkomst bieden bij hun automatiseringstrajecten. Orders moeten verwerkt worden op basis van klantspecificaties en tegen uiterst scherpe prijzen. Daarom is een soepele productieworkflow van essentieel belang. Managementinformatie- en prepress-systemen worden vaak gebruikt voor het optimaliseren van belangrijke onderdelen van de workflow. Bij deze systemen blijven echter heel wat processtappen achterwege, zoals orderverwerking, productiebeheer, nabewerking, fulfillment en archivering. Commerciële printproviders kunnen met Océ COSMOS het aantal menselijke ingrepen terugbrengen doordat juist deze stappen worden meegenomen. Dat leidt in de meeste gevallen tot een aanzienlijke daling van de arbeidskosten.

Meer dan 150 klanten hebben al met Océ COSMOS 1.0 kunnen profiteren van deze voordelen. Océ COSMOS 2.0 omvat diverse nieuwe modules, die allemaal ontwikkeld zijn op basis van de vereisten en feedback van deze klanten. Dit weerspiegelt Océ’s filosofie van nauwe en langdurige partnerships met zijn klanten en een flexibele benadering van hun behoeften.

Rate this post

Print Friendly