Toshiba  tekent, samen met 16 andere bedrijven in de printindustrie, een  vrijwillige  overeenkomst om het plan energie-efficiënte kantoorapparatuur  van de Europese Unie te ondersteunen. Deze overeenkomst helpt klanten om een  goede beslissing te nemen met betrekking tot de duurzaamheid van  afdrukapparatuur. De producenten verstrekken namelijk gedetailleerde informatie  over de milieuprestaties van de apparatuur.

Toshiba’s  jarenlange inzet voor het wereldwijd verbeteren van het milieu wordt  onderstreept door het tekenen van de Europese overeenkomst: “Industry Voluntary  Agreement to Improve the Environmental Performance of Imaging Equipment Placed  on the European Market”. Deze overeenkomst leidt naar verwachting tot een  energiebesparing van ongeveer 1 tot 1,5 TWh per jaar in de 27 landen van de  Europese Unie.

Toshiba  committeert zich aan de afspraak dat minimaal 90% van alle producten die Toshiba  op de Europese markt brengt, voldoen aan de specificaties van de ENERGY  STAR®v1.1 en de vereisten voor dubbelzijdig afdrukken. Verder bieden al de  Toshiba producten standaard de mogelijkheid van N-up printen, waardoor meerdere  pagina’s van een document op één vel papier worden afgedrukt. Het ontwerp van de  producten voldoet aan strikte criteria-eisen om de gebruikte materialen maximaal  te kunnen hergebruiken.

De  organisaties die de overeenkomst hebben getekend zijn overeengekomen  gedetailleerde informatie met betrekking tot de milieukenmerken van de producten  aan klanten te verstrekken, zodat zij in staat zijn milieubewuste beslissingen  te nemen.

Wij  leveren voortdurend inspanningen om de impact van onze producten op het milieu  te verminderen”, zegt Leon Verlaan, Marketing Manager bij Toshiba TEC  Netherlands Imaging Systems. “Door samen te werken met andere collega‘s in de  markt en de Europese Commissie, heeft de printindustrie zijn  verantwoordelijkheid genomen en een vrijwillige overeenkomst gecreëerd die tot  betere en meer energie-efficiënte producten leidt.”

De  vrijwillige overeenkomst is effectief sinds januari 2012 en bestrijkt alle 27  landen van de Europese Unie. De overeenkomst heeft ook gevolgen voor de  producten die worden verkocht in landen buiten de EU.

Rate this post

Print Friendly