Rotaform Document Services is businesspartner geworden van RPost. Dit werd op 6 maart jl.  formeel bekrachtigd door de (uiteraard elektronische) ondertekening van een reseller contract.


Dirk van Oostveen en Wiebe Barkey

Post is een compleet platform voor Aangetekende Email, privacy compliance door
middel van end-to-end emailencryptie en elektronische handtekeningen voor het sneller
en goedkoper ondertekenen van overeenkomsten.

Rotaform Document Services ziet in RPost een nuttige aanvulling op de uitgebreide mogelijkheden die het al aanbiedt met betrekking tot elektronisch presenteren, factureren en betalen. Met name voor herinneringen en aanmaningen is de toepassing van RPost zeer waardevol.

 

Rate this post

Print Friendly