Op 23 maart a.s. gaat de module Organisatiemanagement en Informatiemanagement van
start. In de module behandelen wij drie onderwerpen die voor het succesvol implementeren van digitale
werkprocessen en de daarvoor nodige documentaire informatiesystemen onmisbaar zijn.

Organisatiekunde behandelt de keuzes die u moet maken ten aanzien van
het inrichten van processen, het aansturen van mensen en het beheer van de
infrastructuur van de informatiestromen.

Verandermanagement voegt hieraan het aspect van ‘overgangssituaties’ op
organisatorisch gebied toe. In de praktijk blijken organisaties niet altijd de
vorm te hebben die aansluit bij de actualiteit en heeft u als informatie- en
documentmanager veelal te maken met zulke ‘overgangssituaties’.

Informatiemanagement geeft inzicht in het voor digitale werk­processen
noodzakelijke begrip van de (on-)mogelijkheden van informatietechnologie en de
implementatie van informatie­systemen. U maakt kennis met de socio-technische
benadering voor de ontwikkeling van systemen en de belangrijkste beperkingen
van de menselijke informatieverwerking.

De IDM opleiding gaat op vrijdag 23 maart van start. De bijeenkomsten vinden iedere week op vrijdag
plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam. De kosten voor deze module bedragen € 3.325.

Meer informatie over de leergang Informatie- en documentmanagement vindt u op www.erasmusacademie.nl/idm.
Hier kan men zich ook aanmelden.

Rate this post

Print Friendly