Postacademische
leergang Informatie- en documentmanagement

 

Op 23 maart a.s. gaat de module Organisatiemanagement en Informatiemanagement van start. In de module behandelen wij drie onderwerpen die voor het succesvol implementeren van digitale werkprocessen en de daarvoor nodige documentaire informatiesystemen onmisbaar zijn.

Organisatiekunde behandelt de keuzes die u moet maken ten aanzien van het inrichten van processen, het aansturen van mensen en het beheer van de infrastructuur van de informatiestromen.

Verandermanagement voegt hieraan het aspect van ‘overgangssituaties’ op organisatorisch gebied toe. In de praktijk blijken organisaties niet altijd de vorm te hebben die aansluit bij de actualiteit en heeft u als informatie- en
documentmanager veelal te maken met zulke ‘overgangssituaties’.

Informatiemanagement geeft inzicht in het voor digitale werk­processen noodzakelijke begrip van de (on-)mogelijkheden van informatietechnologie en de implementatie van informatie­systemen. U maakt kennis met de socio-technische benadering voor de ontwikkeling van systemen en de belangrijkste beperkingen van de menselijke informatieverwerking.

De IDM opleiding gaat op vrijdag 23 maart van start. De bijeenkomsten vinden iedere week op vrijdag
plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam. De kosten voor deze module bedragen € 3.325.

Meer informatie over de leergang Informatie- en documentmanagement vindt u op www.erasmusacademie.nl/idm.
Hier kan men zich ook aanmelden.

 

Rate this post

Print Friendly