Sharp Electronics Benelux bv is door SGS Nederland BV gecertificeerd voor ISO 9001:2008. ISO 9001:2008, is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen, een hulpmiddel dat een organisatie helpt om de doelstellingen op het gebied van kwaliteit te realiseren. Met het behalen van de certificering toont Sharp aan dat continu gestreefd wordt naar voortdurende kwaliteitsverbetering in het bedrijf.

Houten, 23 februari 2012 – De achtergrond voor het opzetten van ISO 9001:2008 binnen Sharp Electronics Benelux bv was tweeledig. Binnen de organisatie heerste al een sterke hands-on-mentaliteit waarin de klant centraal staat. Tegelijkertijd was er echter in toenemende mate behoefte aan een meer gestructureerde werkwijze en vastlegging van procedures. Bovendien wordt de ISO 9001:2008 norm steeds vaker als voorwaarde gesteld in aanbestedingen. In sommige gevallen is het zelfs een doorslaggevend criterium.

Bert van de Kieft, Manager Quality & Service Control van Sharp Electronics Benelux bv: “Wij zijn bijzonder trots op deze internationale erkenning. Ten aanzien van milieu beschikten we al een aantal jaar over het ISO 14001-certificaat. En met het behalen van de ISO 9001:2008 certificering is bewezen dat het streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering verankerd is in onze organisatie.”

De toekenning van een ISO 9001:2008 certificering vergt veel voorbereiding. Alle procedures binnen het bedrijf zijn het afgelopen jaar uitgebreid doorgelicht en verder gestructureerd. Daarnaast voert SGS Nederland BV jaarlijks een audit uit bij Sharp Electronics Benelux bv om te controleren of er aan de betreffende voorwaarden blijft worden voldaan.

Rate this post

Print Friendly