Afgelopen jaar ondervroeg DDi Document Software financieel professionals van ruim 200 organisaties, voornamelijk afkomstig uit de sectoren overheid, onderwijs, zorg en diensten, en vroeg hen naar de verwerkingswijze van hun inkomende facturen. Evenals in 2010 gaf ca. één op de drie respondenten aan de verwerking van de inkoopfacturen geautomatiseerd te hebben. Daarmee heeft de explosieve groei van de laatste jaren in 2011 – tegen de verwachtingen in – geen vervolg gekregen.

Toch lijkt van afstel geen sprake, gezien het massale voornemen voor de nabije toekomst om over te stappen op factuurautomatisering. Mocht deze prognose, dan zal het totale gebruik van automatische factuurverwerking in één jaar verdubbelen en toenemen tot ruim driekwart. Gezien het uitblijven van de voorspelde explosieve groei in 2011 is voorzichtigheid geboden. Desondanks wordt er veel verwacht van 2012.

Rate this post

Print Friendly