Utrecht,  22 februari 2012 – Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) maakt de resultaten van haar 2012 State of Mobility Survey bekend. Het onderzoek laat een  omslagpunt zien in de adoptie van mobility. Ook is een toename te zien in het  gebruik van mobiele applicaties binnen Nederlandse organisaties, 73 procent van  de bedrijven geeft aan dat zij op zijn minst aan het nadenken is over het  inzetten van op maat gemaakte mobiele applicaties. Een derde geeft aan dat zij  op dit moment mobiele applicaties aan het implementeren is of deze al heeft  geïmplementeerd.

Ondanks deze  adoptie geeft een derde van de Nederlandse respondenten aan dat mobility  enigszins tot uiterst uitdagend is. Nog eens 44 procent geeft aan dat zij mobile  devices ziet als een van de grootste risico’s van IT. In het licht van deze  uitdagingen probeert IT een balans te vinden tussen de voordelen en risico’s van  mobile door zijn aanpak om te zetten naar mobility om zo een verbeterde agility,  verhoogde productiviteit en effectiviteit van de workforce te bieden.

“We zijn onder  de indruk van het tempo waarin mobiele applicaties worden geaccepteerd binnen  organisaties”, zegt Tom Welling, Senior Technical Account Manager bij Symantec  Nederland. “De culturele verandering van het weigeren van mobile devices niet  heel lang geleden tot het actief distribueren en ontwikkelen van mobiele  applicaties, heeft een aantal nieuwe uitdagingen en complexiteiten voor  IT-personeel gebracht. Vanuit een security perspectief kijken de meeste  organisaties inmiddels verder dan verloren of gestolen mobiele  telefoons.”

De State of  Mobility Survey laat de uitdagingen zien waar organisaties mee worstelen in de  opvang van het mobiliteitsomslagpunt en identificeert en kwantificeert ook de  risico’s rond mobiliteit zoals IT-beslissers die zien. In dit onderzoek laten  meer dan 6.000 organisaties uit 43 landen zien wat de veranderingen zijn in het  gebruik van mobile devices en mobiele applicaties.

Mobile  devices, belangrijke business tools
De  significante adoptie van mobiele applicaties door organisaties laat een groot  vertrouwen zien in de mogelijkheden van mobility om meerwaarde te kunnen  leveren. Dit vertrouwen wordt ook ondersteund door een zeldzame afstemming  tussen verwachtingen en realiteit. Over het algemeen zijn de verwachte winsten  van nieuwe technologieën veel groter dan de realiteit op het moment van  implementatie. Echter, van de smartphones en tablets die op dit moment worden  gebruikt, verwacht zeventig procent van de respondenten een verhoging in de  productiviteit van medewerkers te zien, 77 procent zag na de implementatie al  een stijging in de productiviteit. Daarnaast vertrouwt 51 procent van de  respondenten op mobile devices voor line-of-business applicaties. Dit is weer  een teken dat mobility is gestegen naar een mainstream-status.

Mobility  initiatieven hebben een significante impact op  IT-middelen
Zoals bij de  adoptie van iedere nieuwe technologie is mobility een uitdaging voor de  IT-organisatie. Driekwart (33 procent) van de Nederlandse respondenten geeft aan  dat mobility enigszins tot uiterst uitdagend is, terwijl tweederde opmerkt dat  het reduceren van kosten en complexiteit een van de belangrijkste prioriteiten  is van de organisatie. In Symantecs opzicht laat dit stijgende pijnniveau de  transitie zien van kleine pilots en tactische implementaties, waar vaak niet  naar beleid wordt gekeken en uitzonderingen worden gemaakt, naar  organisatiebrede implementaties waarbij beleidsnormen op grote schaal een grote  complexiteit introduceren. Hieruit blijkt ook dat er bij veel implementaties nog  niet voldoende voordeel gehaald wordt uit bestaande bedrijfssystemen en -processen. Dit zou veel van de pijn en kosten verlichten die bij een grotere  omvang en verdubbeling van middelen komen kijken.

Mobility  risico’s hebben impact op organisaties
De adoptie van  mobility is niet zonder risico en IT-organisaties erkennen deze uitdaging.  Ongeveer drie op de vier organisaties geeft aan dat het onderhouden van een hoog  security niveau een belangrijk zakelijk doel is voor mobility. 44 procent ziet  mobile devices als een van de belangrijkste IT-risico’s, waardoor het voor de  IT-afdeling het meest belangrijke risico wordt. De zorgen zijn erg breed, van  verloren en gestolen devices, datalekken, ongeautoriseerde toegang tot zakelijke  bronnen en de verspreiding van malware vanaf mobile devices naar het  bedrijfsnetwerk. Nu mobile devices vitale bedrijfsprocessen en data leveren,  zijn de kosten van security-incidenten significant. De gemiddelde jaarlijkse  kosten van Nederlandse bedrijven voor mobile incidenten, inclusief dataverlies,  schade door brand, productiviteitsverlies en verlies van klantvertrouwen bedroeg  voor organisaties USD $35.000. De gemiddelde jaarlijkse kosten van mobile  incidenten voor kleine organisaties waren USD $126.000.

Aanbevelingen
Organisaties  die voor mobility kiezen, zonder dat zij afbreuk doen aan de security, zullen  bedrijfsprocessen verbeteren en productiviteitswinsten behalen. Daartoe moeten  organisaties overwegen om een mobile strategie te ontwikkelen die de mobile  cultuur van de organisatie definieert en in lijn is met hun tolerantie van  veiligheidsrisico’s.

Enkele  belangrijke aanbevelingen:
•     Geef iedereen de mogelijkheid: Mobility biedt enorme mogelijkheden voor  organisaties. Ga na hoe er voordeel uit mobility behaald kan worden en ontwikkel  een gefaseerde aanpak om een ecosysteem op te bouwen dat het plan ondersteunt.  Om de meeste mobiele vooruitgang te krijgen, maak je een plan voor  line-of-business mobile applicaties die een mainstream gebruik hebben.  Medewerkers zullen toch wel gebruik maken van mobile devices, zorg daarom dat  het in de voorwaarden staat.
•     Denk strategisch: Maak een realistische inschatting van de uiteindelijke omvang  van het business plan en de impact hiervan op de infrastructuur. Denk verder dan  email. Ga alle mobiele mogelijkheden na die kunnen worden geïntroduceerd en  begrijp de risico’s en dreigingen die moeten worden opgevangen.
•     Beheer efficiënt: Mobile devices zijn legitieme endpoints die dezelfde aandacht  nodig hebben als traditionele PC’s. Veel van de processen, het beleid,  opleidingen en technologieën die worden gebruikt voor desktops en laptops zijn  ook toepasbaar op mobiele platformen. Het beheer van mobile devices moet dus  geïntegreerd worden in het overall framework voor IT-beheer en op dezelfde  manier geadministreerd worden. Ideaal gezien door gebruik te maken van  compatibele oplossingen en eenzelfde beleid. Dit creëert een operationele  effectiviteit en verlaagt de total cost of ownership.
•     Zet op de juiste wijze door: Nu steeds meer medewerkers hun persoonlijke devices  met het bedrijfsnetwerk verbinden, moeten organisaties hun gebruiksbeleid  aanpassen om het geschikt te maken voor zowel persoonlijke als bedrijfs-devices.  Beheer en security moeten gebaseerd zijn op het eigendom van het device en de  bijbehorende controles die de organisatie vereist. Medewerkers zullen doorgaan  met het toevoegen van devices aan het corporate netwerk om hun werk efficiënter  en leuker te maken. Organisaties moeten daarom een plan maken; legaal,  operationeel en cultureel.
•     Zorg voor een uitgebreide beveiliging: Kijk verder dan het wachtwoord, wis- en  applicatieblokkeringsbeleid. Focus op de informatie en waar het wordt bekeken,  overgedragen en opgeslagen. Integratie met bestaand beleid voor data loss  prevention, encryptie en authenticatie zorgt voor een consistente naleving van  de regelgeving.

Symantecs 2012  State of Mobility Survey
Symantecs 2012  State of Mobility Survey is uitgevoerd door Applied Research tussen augustus en  november 2011. De resultaten zijn gebaseerd op 6.275 organisaties in 43 landen  in Noord Amerika, EMEA, Pacifisch Azië, Japan en Latijns Amerika. Binnen kleine  organisaties heeft Symantec met de IT-verantwoordelijken gesproken. Binnen  grotere organisaties met senior IT en C-level professionals. In dit onderzoek  verwijzen mobile devices naar handheld devices zoals de Blackberry Smartphone,  iPhone, Android, iTouch en andere vergelijkbare devices. Laptops zijn niet  opgenomen in de definitie van mobile devices.

Rate this post

Print Friendly