‘s-Hertogenbosch, 16 februari 2012 – Uit recent onderzoek door de Economist Intelligence Unit blijkt dat de invloed van nieuwe technologie op de werkplek tegen 2020 zal leiden tot een nieuwe periode van decentralisatie voor het bedrijfsleven. Uit het onderzoek, dat mede mogelijk gemaakt werd door Ricoh, blijkt dat 63 procent van de leidinggevenden uit het bedrijfsleven verwacht dat er een verschuiving zal plaatsvinden naar een meer gedecentraliseerd bedrijfsmodel en dat de verantwoordelijkheid voor zakelijke besluitvorming zal verschuiven van gecentraliseerde directies naar individuele werknemers.

“Het nieuwe tijdperk zal echter niet worden gekenmerkt door gedecentraliseerde organisatiestructuren. Deze zijn in het verleden vaak bekritiseerd omdat ze inefficiënt zijn, dubbelop zijn en geen coherente strategische leiding hebben”, aldus Mark Boelhouwer, Director Strategy & Operations bij Ricoh Nederland. “We denken dat bedrijven meer procesgericht zullen werken, met een hogere mate van centralisatie van essentiële informatie. Dit waarborgt dat werknemers eenvoudig data kunnen ontvangen, opslaan en opvragen. Besluitvorming kan hierdoor minder hiërarchisch zijn en werknemers die rechtstreeks samenwerken met klanten, kunnen zonder vertraging belangrijke zakelijke beslissingen nemen.”

Het ondersteunen van een nauwere samenwerking met klanten is essentieel aangezien leidinggevenden uit het bedrijfsleven denken dat klanten tegen 2020 de voornaamste bron voor nieuwe product- of service-ideeën zullen zijn. Daarnaast verwacht 86 procent van de leidinggevenden dat klanten integraal deel zullen uitmaken van de interne besluitvorming en dat mensen van buiten de organisatie, zoals klanten en zakenpartners, zullen deelnemen aan projectteams.

Een netwerk van geïntegreerde processen voor informatiebeheer, dat toegankelijk is voor de belangrijkste kenniswerkers bij hun besluitvorming, ongeacht hun locatie, is een sleutelfactor voor een geslaagde decentralisatie in 2020.

Kenniswerkers zullen op een veilige manier informatie moeten kunnen aanmaken, opslaan en opvragen. Een centraal beleid is hierbij essentieel voor de beveiliging van bedrijfskritische data, een van de meest waardevolle bedrijfseigendommen. Dit is echter nog een grote uitdaging aangezien momenteel 43 procent van alle processen voor bedrijfskritische documenten in Europese bedrijven gebaseerd is op hard copies en slechts 22 procent van de organisaties beschikt over een volledig geautomatiseerde workflow. (Zie Coleman Parkes Research – Ricoh Process Efficiency Index http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/).

Boelhouwer verklaart: “In het nieuwe tijdperk van decentralisatie zal het voor bedrijven essentieel zijn om zich beter aan te passen aan de digitale wereld, met name omdat kritische informatie toegankelijk moet zijn voor werknemers die vaak virtueel of buiten het bedrijf werken. Door de juiste partners te kiezen die helpen bij het optimaliseren van de bedrijfskritische processen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun informatie veilig is en onder controle blijft. De informatie moet ook gemakkelijk toegankelijk zijn voor werknemers en projectteams zodat ze in het beste belang van de organisatie kunnen handelen. Door deze aanpak wordt niet alleen dubbel werk voorkomen en de coherentie gegarandeerd, maar kan vooral ook een nauwkeurig inzicht worden verkregen in de kosten die worden gemaakt binnen het hele bedrijf.”

De Economist Intelligence Unit heeft in september-oktober 2011 567 leidinggevenden ondervraagd naar hun verwachtingen over de gevolgen van toekomstige technologie op het bedrijfsleven. De deelnemers aan het onderzoek komen uit alle delen van de wereld, met 32% van de respondenten in Europa, 29% in Noord-Amerika en 28% in de regio Azië. Zij vertegenwoordigen 20 bedrijfstakken, met een groot aandeel van financiële dienstverlening, overheid en publieke sector (inclusief gezondheidszorg), onderwijs, professionele dienstverlening, IT en technologie en de verwerkende industrie. 46% van de respondenten vervult een functie op het hoogste niveau (C-suite) en is werkzaam in organisaties van verschillende grootte waarvan 43% een jaaromzet heeft van US$ 500 miljoen of meer.

Een samenvatting van het onderzoek is te downloaden op www.ricoh-europe.com/thoughtleadership

 

Rate this post

Print Friendly