Nijmegen, 14 februari 2012 – Opnieuw beloont Aia Software, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, twee scripties op het gebied van informatica en informatiekunde. Dit jaar gaan de Aia Awards naar Kevin Reintjes (bachelorscriptie) en Martin Devillers (masterscriptie).

“Dit jaar was het niveau van de scripties weer erg hoog,” geeft Jeroen Huinink aan. Hij is CTO van Aia Software en lid van de jury. “Het belangrijkste criterium dat wij als jury hanteren is ‘aansprekendheid’. Het ene jaar wordt daarmee het onderwerp beloond en het andere jaar de opzet en uitvoering van het onderzoek. De Aia awards zijn geen academische prijs. De prijs gaat daarom niet automatisch naar de scriptie met het hoogste cijfer, maar kwaliteit is degelijk wel een belangrijk criterium. Dit jaar is de keuze gevallen op twee scripties die duidelijke aanbevelingen bevatten voor de praktijk. Deze twee prijswinnaars hebben in hun scriptie laten zien dat theoretisch goed werk en praktische toepassingen elkaar niet hoeven uit te sluiten.”

Kevin Reintjes krijgt de Bachelor-scriptieprijs voor zijn onderzoek naar het gebruik van de Yubikey, een apparaatje waarmee gebruikers zich veilig kunnen authentiseren. Zijn conclusie is dat het gebruik van een Yubikey veiliger is dan een username en password, maar minder veilig dan een Public Key Infrastructure (PKI) met PIN authenticatie. Kevin heeft om tot dit resultaat te komen alle gebruiksvarianten van de Yubikey bekeken en beoordeeld op beveiligingsaspecten. Daar waar zwakheden te vinden waren, komt hij met aanbevelingen hoe in bepaalde gebruiksscenario’s verbeteringen zijn aan te brengen die de veiligheid verbeteren. Dankzij zijn grondige aanpak en de prima resultaten op dit onderwerp verdient Kevin Reintjes de Aia Software Award voor de meest aansprekende bachelor scriptie van 2011.

Martin Devillers ontvangt de prijs voor beste Master-scriptie met zijn onderzoek naar de kloof tussen IT-ers en eindgebruikers bij het modelleren van business-processen.

Vanuit de IT wordt veel aandacht besteed aan het gebied van Business Process Modeling. Er zijn modelleringstechnieken bedacht waarmee domeinexperts de bedrijfsprocessen moeten kunnen beschrijven. Martin Devillers heeft in zijn scriptie naar de theorie en de praktijk van deze modelleringstechnieken gekeken. Hieruit concludeert hij dat de focus verkeerd ligt. IT-ers zijn te druk bezig om de modelleringstechnieken geschikt te maken om hun eigen doel te bereiken waardoor de eindgebruikers, de business, niet in staat zijn om effectief en duidelijk te beschrijven wat ze willen. De focus zou bij het ontwikkelen van modelleringstechnieken daarom moeten liggen op de bruikbaarheid voor de business en niet op de bruikbaarheid voor IT.

In zijn scriptie heeft Martin laten zien dat de misverstanden voor een belangrijk deel ontstaan door de manier waarop vragen gesteld worden en aan de hulpmiddelen die IT aanbiedt aan gebruikers om zich uit te drukken. Hij legt hiermee een vinger op een bijzonder relevante zere plek, waarmee de zoektocht naar betere modelleringstechnieken begonnen kan worden. Hier toont zich ook het nut van informatiekunde als aparte discipline. Met de combinatie van goed theoretisch en goed praktisch onderzoek én een aansprekend resultaat die de informatica en informatiekunde een stap verder helpen verdient Martin Devillers de Aia Award voor meest aansprekende master scriptie 2012.

De Aia Awards zijn vrijdag 10 februari 2011 uitgereikt. De winnende  scripties zijn te downloaden via de volgende links: http://www.cs.ru.nl/bachelorscripties/2011/Kevin_Reintjes___0814954___Veiliger_authenticeren_met_de_Yubikey.pdf

en
Rate this post

Print Friendly