Hoofddorp, 7 februari 2012 – DDi, softwareleverancier van factuurautomatisering oplossingen, heeft het Keurmerk E-factureren ontvangen. Door de toekenning van dit kwaliteitskeurmerk laat DDi zien dat zij met haar Document Software een betrouwbare partner is op het gebied van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking.

Daarmee onderschrijft DDi, samen met de andere keurmerkvoerders, het belang van het Keurmerk E-factureren en de basisprincipes, zoals: gelijkheid tussen papieren en elektronische facturen, bereikbaarheid van dienstverlener, betrouwbaarheid van de organisatie, controleerbaarheid van factuurinformatie, vertrouwelijkheid, privacy en een onafhankelijke geschillenbeslechting.

Over het Keurmerk E-factureren
Het Keurmerk E-factureren wordt toegekend door Platform ELFA, sinds 2006 het grootste en meest actieve platform voor professionals op het gebied van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Het keurmerk richt zich op een duurzame adoptie van e-factureren door het vergroten van vertrouwen en duidelijkheid rondom elektronische facturen, ook wel digitale rekeningen of digitale nota’s genoemd.

Een keurmerkvoerder verklaart zich te houden aan een aantal principes dat een essentiële rol speelt bij een duurzame adoptie van e-factureren:

· Helderheid over met wie zaken wordt gedaan
· Bij vragen en onjuistheden eenvoudig en rechtstreeks contact opnemen
· Geen (financieel) gedwongen overstap naar digitale rekeningen
· Altijd over digitale facturen kunnen beschikken
· Vertrouwen bieden in correcte en volledige verwerking van gegevens
· In acht nemen van de regels rondom consumentenbescherming, privacy en fiscale controle
· Ondersteuning bij klachten en geschillen
· Een onafhankelijke klachtenprocedure en geschillencommissie

 

Rate this post

Print Friendly