Binnen de zorginstelling Stichting Sprank was behoefte aan goede oplossing om het beheer en de ontsluiting van de informatie in handboeken voor de HKZ certificering te verbeteren. Door gebruik te maken van O3Spaces Handboekbeheer kan Sprank meer gebruik maken van de beschikbare informatie uit de HKZ handboeken en beter toepassen.

Aanleiding
De kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen zoals Stichting Sprank om op een verantwoorde manier zorg te leveren. HKZ helpt zorginstellingen hierbij door kwaliteit genormeerd en toetsbaar te maken. Stichting Sprank is al jaren HKZ gecertificeerd maar merkte dat de technische zoekmogelijkheden met betrekking tot HKZ protocollen en procedures te ruim waren om snel specifieke informatie te krijgen.

Medewerkers hadden steeds meer behoefte om sneller te kunnen beschikken over informatie en om protocollen aan te passen door veranderende procedures of wetgeving. De bewaking van kwaliteit en toepassing van de HKZ procedures moet optimaal zijn om aan de vraag van goede zorg te kunnen voldoen.

Oplossing
De oplossing voor Sprank is gevonden door het implementeren van de O3Spaces Handboekmodule.

Deze toepassing biedt gebruikers de mogelijkheid om snel en efficiënt de juiste procedures en protocollen te vinden en te bekijken zonder dat men iets hoeft te downloaden. Voorstellen ter verbetering stuurt het systeem automatisch naar de beheerders, zodat zij deze snel kunnen verwerken m.b.v. de aanwezige samenwerkingsfunctionaliteit. Dit verhoogt de productiviteit van de medewerkers en zorgt ervoor dat de procedures en protocollen in de organisatie up-to-date en van hoge kwaliteit blijven. Tevens bevordert het systeem continue verbetering van de zorgprocessen.

Rate this post

Print Friendly