Hoofddorp, 25/1/2012 – Door de strengere eisen die worden opgelegd aan financiële dienstverleners, wordt het voor hen steeds meer noodzaak informatie en documentprocessen gedetailleerd vast te leggen. Unirobe Meeùs Groep (UMG), met circa 2.000 medewerkers de grootste assurantie tussenpersoon in Nederland, streeft in haar ambitie naar optimale dienstverlening. Dienstverlening die tot in de haarvaten voldoet aan de steeds strengere wetgeving.

Binnen sommige onderdelen van UMG werd al gewerkt met de DDi Document Software. Met de plannen van UMG om alle documentstromen te digitaliseren en documentprocessen nauwkeurig vast te leggen, kwamen zij ook bij DDi terecht. In eerste instantie is nog overwogen om een Sharepoint traject op te tuigen en is ook naar andere DMS systemen gekeken. Al snel bleek de reeds opgedane praktijkervaring met DDi de doorslag te geven. Een bewezen oplossing die uitstekend past in de ambities van UMG.

Inmiddels hebben DDi en UMG een mantelovereenkomst met elkaar gesloten voor de belangrijkste onderdelen van de DDi Document Software. UMG noemt het systeem intern het “eDepot” dat ze op termijn verder willen uitbreiden met extra functionaliteit. Op dit moment worden alle documenten (papieren scans, mailberichten, MS office documenten) geïndexeerd vastgelegd in het eDepot. Tevens gaat UMG de output management module (print software) van DDi in gebruik nemen. De miljoenen polisbladen die jaarlijks worden geproduceerd, worden nu in één automatische handeling in het juiste dossier opgeborgen. UMG verwacht alleen al met deze functie in 2012 een forse besparing op de handling kosten te bereiken.

In de nabije toekomst gaan ook de klanten van UMG deels gebruik maken van de DDi software. UMG werkt momenteel hard aan een verdere verbetering van hun klantenportaal. In dit portaal heeft de klant via het internet toegang tot haar eigen dossier. Een dossier dat voor de documenten ontsloten wordt met behulp van DDi. Via de standaard interface module van DDi zijn de documenten al te benaderen vanuit verschillende bedrijfsapplicaties binnen UMG. Onder meer Anva (assurantiesysteem)en het CRM systeem. Alle 2.000 medewerkers binnen UMG gaan werken met de DDi software.

 

Rate this post

Print Friendly