Amsterdam, 27 januari 2012 – Basware, marktleider op het gebied van Purchase-to-Pay-oplossingen, heeft voor Automation Services een groei van 32,2% ten opzichte van 2010 gerealiseerd. De netto-omzet groeide met 4,5% naar €107,7 miljoen. De winst nam met €12,2 miljoen af waarin een herstructureringsprovisie van €1,2 miljoen is opgenomen. Het transactievolume in 2011 groeide met 53% naar 20,8 miljoen transacties, en de wederkerende inkomsten waren goed voor 48,9% van de netto-omzet. Basware kende de grootste groei in Finland en Scandinavië, met een groei van respectievelijk 4,5% en 8,7% van de netto-omzet. De Maintenance-opbrengst groeide in 2011 met 8,9% vergeleken met het jaar ervoor en is goed voor 33,6% van de netto-omzet. De opbrengst voor Professional Services groeide met 4,5%, goed voor 31,7% van de netto-omzet.

In het vierde kwartaal zag Basware een lichte groei van 0,3% in de netto-omzet die naar €30 miljoen steeg. De winst in het vierde kwartaal daalde met 30% waarin een kostenpost voor herstructurering van €1,2 miljoen is opgenomen. Automation Services, waaronder SaaS en e-Invoicing, groeide met 17,9% waarbij het volume in het vierde kwartaal 6,2 miljoen transacties bedroeg. Basware schat dat de opbrengst voor de bestaande Automation Services-overeenkomsten in de komende twaalf maanden € 18,3 miljoen zal bedragen, een groei van 6,2%.

In het vierde kwartaal daalde de licentieverkopen met 16,3% doordat de verkoop van Single European Payments Area-gerelateerde bancaire software (SEPA) met 48,5% is afgenomen. De meerderheid van de klanten had reeds de SEPA-update geïnstalleerd. De opbrengst voor Maintenance in het vierde kwartaal is gestegen met 7,2% hetgeen 31% van de netto-verkoop vertegenwoordigt.

2011 was ook het jaar waarin een aantal nieuwe Basware-diensten werd gelanceerd. Onder andere een nieuwe e-invoicingdienst voor klanten binnen de Finse markt, die samen met Nordea Bank is ontwikkeld. Daarnaast kwam Basware met InvoiceOut, een uitbreiding op de dienstverlening, waarbij Basware AP-diensten voor haar klanten op zich neemt. Basware lanceert nieuwe generatie software en diensten in het eerste kwartaal van 2012, en verwacht dit jaar tevens een bescheiden groei van het aantal R&D-medewerkers.

Esa Tihilä, CEO van Basware: “In 2011 hebben we de strategie uitgevoerd die we eerder dat jaar hadden opgesteld. Hierin was een belangrijke rol voor Services weggelegd. Gedurende het jaar heeft Basware gestroomlijnde maatregelen geïmplementeerd om de focus op de diensten te houden maar ook de kansen voor toekomstige investeringen te ondersteunen. Automatiseringsdiensten en transactievolumes hebben een continue groei laten zien die de lange termijnstrategie van Basware kracht bijzet. De cijfers zijn iets lager dan het vierde kwartaal in 2010, omdat 2010 een aantal fees voor grote overeenkomsten bevatte.”

“In 2012 ondergaat Basware de transformatie van een software- naar een dienstgerelateerde organisatie. Dit zal invloed hebben op onze methodieken, oplossingen en diensten. Basware’s uiteindelijke strategische doelstelling is om ’s wereld toonaangevende leverancier voor e-invoicingoplossingen te worden. Met de recente overname van het Duitse e-invoicingnetwerk First Businesspost GmbH kunnen we onze portfolio blijven uitbreiden met innovatieve technologieën waar onze klanten wereldwijd van zullen profiteren.”

Basware verwacht dat de netto-omzet groeit en dat de winst in 2012 tussen de €8 en €18 miljoen uitkomt.

 

 

 

Rate this post

Print Friendly