Amsterdam, 17 januari 2011 – Basware en Billentis, een onafhankelijke expert op het gebied van e-invoicing, schatten dat het aantal zakelijke digitale facturen in 2011 wereldwijd met 20 procent is toegenomen. Deze sterke groei komt met name door grote markten als Duitsland, Frankrijk en Mexico die e-invoicing hebben doorgevoerd. Onder meer wetswijzigingen die aanzetten tot elektronisch factureren hebben voor deze enorme adoptiegraad gezorgd.

Enkele voorbeelden:

* Mexico heeft nieuwe wettelijke eisen gedefinieerd en stelt ondernemingen verplicht facturen elektronisch te versturen, wanneer de waarde van de factuur boven een bepaald bedrag uitkomt of wanneer de jaarlijkse bedrijfsomzet minimaal vier miljoen Mexicaanse Peso’s (USD 340.000) bedraagt;

* Duitsland, Scandinavië en de Benelux hebben enkele wetten opgesteld om e-invoicing aan te moedigen. Bovendien verloopt de adoptie al vrij organisch door erkenning van de grootse automatiseringsvoordelen;

* Het Finse Ministerie van Financiën verplicht sinds 2010 staatsbedrijven en -instituten dat zij alleen digitale facturen van hun leveranciers kunnen ontvangen;

* Het Amerikaanse Ministerie van Financiën verkondigde vorig jaar dat eind 2012 alle financiële instituten een elektronisch factuurverwerkingsprogramma implementeren. Dit als onderdeel van het ‘Campaign to cut Waste’-programma van president Obama, waarmee hij de efficiency binnen de overheid wil vergroten en de kosten voor belastingbetalers wil verlagen;

* Landen als Griekenland, Kazachstan, Noorwegen en Spanje zullen in 2012 de regelgeving rond e-invoicing bekrachtigen.

 

 

E-invoicing is wereldwijd op verschillende niveaus door landen geadopteerd, de wetgeving varieert per land. In Azië, met name in China en Japan, wordt een digitale factuur slechts als kopie beschouwd. De papieren versie is vereist met het oog op compliance. Dit staat op haaks op andere Aziatische landen waaronder Singapore, Maleisië, Taiwan en Zuid-Korea waar e-invoicing in een vergevorderd stadium is en digitale facturen als een officieel financieel document worden erkend.

 

 

Esa Tihilä, CEO van Basware, licht toe: “De wetgeving rondom financiële administraties varieert per land. Papieren facturering vereist van een onderneming dat zij de internationale, wettelijke bepalingen begrijpt. E-invoicing laat deze eisen als sneeuw voor de zon verdwijnen, omdat het automatisch de verschillende wetgevingen per land in acht neemt. Ondernemingen zijn zich bewust van de automatiseringvoordelen, maar als het gaat om factuurdocumentatie zijn sommige regio’s voorzichtig met het vervangen van het volledige papieren proces. Op het moment dat meer landen de elektronische versie omarmen, zullen ondernemingen steeds mee vruchten van geautomatiseerde facturering plukken.”

 

 

Het wereldwijde Cost of Control Fuzzy Finance-rapport, dat onlangs in opdracht van Basware is opgesteld, stelt vast dat bij 52% van de bedrijven het investeren in e-invoicing hoger op de prioriteitenlijst staat dan vorig jaar.

 

 

Naast de productiviteitsvoordelen is de macro-economische omgeving een belangrijke stuwkracht achter de adoptie van e-invoicing binnen ondernemingen en het MKB. De toegenomen focus op cashflowmanagement en het voorspellen van de nauwkeurigheid dwingt bedrijven dat zij de zichtbaarheid van de cashflow verbeteren. E-invoicing geeft bedrijven deze transparantie.

 

 

Esa Tihilä vervolgt: “Het economisch klimaat blijft uitdagend en cashflowmanagement is van cruciaal belang voor bedrijven in het streven naar opsporen van kostenbesparende oplossingen. E-invoicing biedt ondernemingen de mogelijkheid de transparantie van de cashflow te verbeteren. De stijging van het aantal bedrijven dat e-invoicing toepast, toont aan dat deze bedrijven zich van deze voordelen bewust zijn.”

 

 

Bruno Koch, een onafhankelijke e-invoicingconsultant van Billentis, sluit af: “Als het om e-invoicing gaat, is de wereld te splitsen in een groep die waarde hecht aan elektronische facturering en een groep die de voorkeur geeft aan facturering op papier. Er duiken ook verschillende e-invoicingmodellen op: zo heeft het Braziliaanse model een verplichtend karakter, maar het succes daarvan is sterk afhankelijk van culturele gewoontes. Wereldwijd is er nog een lange weg te gaan voordat e-invoicing de standaard is, maar een aantal landen neemt hierin het voortouw en de automatisering van facturering wordt ieder jaar door steeds meer landen verwelkomd.”

 

 

 

Rate this post

Print Friendly