Breukelen/Utrecht, 10 januari 2012 – Strukton, fullserviceprovider voor accommodaties en infrastructuur, heeft het beheer van het printerpark uitbesteed aan Xerox. Hiermee ontzorgt Xerox Strukton op het gebied van printen door het opsporen en herstellen van fouten, het bijhouden van verbruiksartikelen en het bijhouden van het gebruik. Xerox neemt niet alleen het proactief beheer van de mfp’s uit handen, maar draagt ook zorg voor een organisatiebrede invoering van Follow me Printing en mobiel printen. Met deze innovatie is Strukton in staat op jaarbasis een papierreductie van 10 procent te realiseren, wat overeenkomt met 2,25 miljoen afdrukken. Daarnaast bespaart Strukton aanzienlijk op de energiekosten door het terugdringen van het aantal printservers van 20 naar 1. Strukton heeft ook geïnvesteerd in 220 nieuwe milieuvriendelijke mfp’s met EA-toner en laag energieverbruik.

Strukton heeft vijf werkmaatschappijen: Civiel, Rail, Bouw, Worksphere en Integrale Projecten die zijn verdeeld over 60 locaties. De diensten van Xerox worden uitgerold over deze locaties. Dit betekent dat 4.000 gebruikers van Strukton, ongeacht de werkmaatschappij, vanaf elke locatie kunnen printen met dezelfde instellingen, vanaf hun pc, laptop en door het mobiel printen, zelfs vanaf hun smartphone of tablet. In het contract met Xerox staan Total Cost of Ownership, beschikbaarheid, innovatie en milieu centraal.

Eugene d’Hollosy, Manager Concern ICT bij Strukton Groep: “Een van de doelstellingen van Strukton is het terugdringen van de CO2 footprint. In 2010 behaalden wij als eerste concern in Nederland het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder van ProRail, maar ons doel is door te gaan met de verlaging. Niet alleen hebben we geen omkijken meer naar onze mfp’s door het proactieve beheer, we besparen ook in het aantal afdrukken door Follow me Printing. We zijn tevens in staat de CO2 footprint met Xerox verder te verlagen, mede dankzij het terugdringen van het aantal printservers. We hadden geen idee dat dit tot de mogelijkheden behoorde, maar Xerox liet zien dat we aan één server genoeg hebben. Hierdoor realiseren we forse besparingen op energie, onderhouds- en investeringskosten. Deze innovaties hebben ons laten zien dat Xerox voor ons de juiste partner is.”

Rate this post

Print Friendly