Sliedrecht, 9 januari 2012 – Marco Hendrickx (45) treedt per 1 februari aan als directeur APLAZA. Hij gaat leiding geven aan het APLAZA-team dat ketenintegratie tussen verzekeraars, systeemhuizen en intermediairs via een open transactieplatform bevordert. Het doel is volledige transparantie over verzekeringsproducten richting de afnemers. Hendrickx is afkomstig van AEGON waar hij manager E-business was. Hij neemt de dagelijkse leiding bij APLAZA over van Fred Lingg (UNIT4) en Roel van Dijk (ANVA).

In de rol van directeur zal Marco Hendrickx het gebruik van APLAZA bevorderen door partijen (verzekeraars, intermediairs en systeemhuizen) bij elkaar te brengen zodat het gebruik door zowel verzekeraars als intermediairs toeneemt en meerdere systeemhuizen aansluiten.

Kostenbeheersing in de assurantiebranche is steeds belangrijker. Intermediairs richten zich in toenemende mate op het adviseren van hun klanten. De administratieve handelingen die een intermediair hiervoor moet verrichten, kunnen en moeten nog veel efficiënter. APLAZA is in het leven geroepen om verregaande efficiency te realiseren voor het intermediair. Het is een open platform voor ketenintegratie in de financiële dienstverlening. Verzekeraars, dienstaanbieders en intermediairs gebruiken het platform voor het sluiten van transacties, het aanbieden van diensten en de distributie van berichten en documenten. Alle verzekeraars zijn inmiddels aangesloten op APLAZA met een of meerdere producten of hebben de intentie hiertoe uitgesproken.

 

Marco Hendrickx: “Ik ben ervan overtuigd dat de wijze waarop APLAZA invulling geeft aan ketenintegratie dé manier is om de door de intermediairs en verzekeraars gevraagde efficiëntieverbeteringen te realiseren. APLAZA verbindt als open platform de pakketten van systeemhuizen met de systemen van de verzekeraars. UNIT4 en ANVA hebben als aandeelhouders APLAZA al aangesloten op hun pakketten. Het doel is om ook andere systeemhuizen aan te sluiten en te bereiken dat verzekeraars al hun producten via APLAZA beschikbaar stellen. Zo hebben intermediairs informatie op een efficiënte wijze voor handen om goede adviezen en een uitstekende service te kunnen bieden aan consumenten en werkgevers.”

 

Fred Lingg (UNIT4) & Roel van Dijk (ANVA): “APLAZA is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een succesvol platform op het gebied van ketenintegratie in de financiële dienstverlening in Nederland. Voor de verdere doorgroei en ontwikkeling is het goed dat APLAZA professionaliseert. Met de benoeming van Marco Hendrickx hebben wij er alle vertrouwen in dat APLAZA zich verder ontwikkelt tot het ketenintegratieplatform dat de professionele intermediair en de verzekeraars dankzij eenmalige invoer en volledig digitale afwikkeling van hun transacties, berichten en documenten optimaal faciliteert.”

 

 

Rate this post

Print Friendly