Zonder dat we hier nu steeds over nadenken, zijn we in ons dagelijks werk de hele dag door met documenten in de weer. Tientallen en voor enkele van ons zelfs een paar honderd per dag. Het zijn de informatiedragers die in belangrijke mate onze organisaties “aan de gang houden”. Ver voor het gesproken woord is het ons communicatiemiddel bij uitstek. Informatie wat maar enig belang heeft leggen we vast op “papier”. Of moeten we inmiddels zeggen, legden we vast op “papier”?

In de digitale revolutie is het elektronisch document in alle hevigheid de concurrentie aangegaan met papier. Een groot deel van onze documenten versturen en ontvangen we inmiddels elektronisch. Hoofdzakelijk via e-mail. De opmars van het digitale document zet zich in rap tempo voort. We zitten als het ware midden in het tijdperk “van papier naar digitaal”.

Dit gegeven brengt voor alle organisaties veranderingen met zich mee. Maar van grotere importantie, het biedt vooral voordelen! Door het gebruik van elektronische documenten volledig te omarmen kunnen bedrijven sneller, meer efficiënt en tegen lagere kosten acteren. Sterker nog; economische en sociaal demografische ontwikkelingen dwingen u om uw documentstromen volledig te digitaliseren! Steeds meer organisaties onderschrijven onze stelling en nemen om die reden contact met ons op. Soms om in eerste instantie hun factuurstroom en daarna hun inkomende post elektronisch af te handelen. Anderen om hun papieren formulieren geautomatiseerd te verwerken. En weer anderen om al hun documentprocessen te digitaliseren en daarmee te optimaliseren.

Graag stellen wij DDi in onze Glossy nader aan u voor. Maak (verder) kennis met onze oplossingen, de medewerkers achter DDi en lees hoe enkele van onze klanten hun documentstromen hebben geoptimaliseerd. Laat u overtuigen hoe wij ook uw organisatie verder kunnen helpen van papier naar digitaal.

Hier kunt u de nieuwe bedrijfsbrochure van DDi downladen: DDi_CompanyProfile

 

 

 

Rate this post

Print Friendly