Vanaf begin 2012 voert Konica Minolta, leverancier van totaaloplossingen voor optimalisatie van informatie- en documentstromen, dubbelzijdig printen in als standaardinstelling. Dit is beter voor het milieu. In januari 2012 zal de duplex-functionaliteit bij veel printsystemen die dubbelzijdig kunnen printen, standaard in de printerdriver ingesteld staan. De aanpassing ligt in lijn met de afspraken die Europese printerfabrikanten vrijwillig met elkaar zijn overeengekomen en die ingaan per 1 januari 2012.

Dubbelzijdig printen biedt belangrijke voordelen ten opzichte van enkelzijdig printen. Een bedrijf met een afdrukvolume van 10.000 pagina’s per maand, kan bijvoorbeeld een besparing doorvoeren van 60.000 vellen (1200 pakken) papier per jaar als documenten uitsluitend dubbelzijdig worden geprint. Los van het voordeel voor het milieu, levert dit ook een kostenvoordeel op.

“Duurzaamheid is een belangrijk streven bij Konica Minolta”, zegt Ruud van Soest, Marketing Manager van Konica Minolta Business Solutions Nederland BV. “Onze gehele strategie is hierop gericht. Het stond dan ook buiten kijf dat Konica Minolta zich aan deze afspraken zou committeren.”

EU-richtlijn voor energie-gerelateerde producten

In 2009 werd door de EU de richtlijn voor energie-gerelateerde producten (2009/125/EC) aangenomen. Deze richtlijn had als doel de milieubelasting te minimaliseren. Het gebruik van energie en andere hulpbronnen moet omlaag tijdens productie, gebruik en verwijdering van de betreffende producten. In navolging van het EU-initiatief heeft de printerindustrie een overeenkomst opgesteld om diverse maatregelen in haar producten door te voeren, waarmee de doelen van de richtlijn kunnen worden behaald. Deelnemende leveranciers verplichten zich om minimaal 90 procent van alle verkochte systemen aan de criteria vandeze overeenkomst te laten voldoen.

In de afspraken van de printerindustrie staat dat bij kleurenprintsystemen van 40 tot 50 ppm, en zwart-witprintsystemen van 45 tot 65 ppm, dubbelzijdig printen standaard moet zijn ingesteld. Artikel 4 van de EU-richtlijn refereert aan het productspecifieke eco-ontwerp van ‘imaging devices’ (kopieersystemen, multifunctionals, printers, faxsystemen) en noemt diversevereisten waaraan deelnemende fabrikanten dienen te voldoen. Enkele hiervan zijn de afgelopen jaren al standaard ingevoerd bij Konica Minolta, zoals de energieverbruikwaarden die binnen de grenzen van Energy Star vallen.

Kijk voor meer informatie over de MVO-initiatieven van Konica Minolta op: www.konicaminolta.nl/mvo

 

Rate this post

Print Friendly