Rotterdam, 16 december 2011 – Basware heeft de jaarlijkse voorspellingen van de belangrijkste trends op de agenda van de CFO voor 2012 gepresenteerd. Dit jaar is er vooral veel aandacht voor de mogelijke veranderingen in de wereldwijde economie, in het bijzonder het mogelijk in omvallen van de Eurozone. Tevens ligt er een focus op het verder doorvoeren van clouddiensten en de verplichte autorisatie van e-invoicing wereldwijd.

Wereldwijde economische veranderingen

In 2012 zal de wereldwijde economie drastisch veranderen met het mogelijk omvallen van de Eurozone, maar ook zeker de wijze waarop Europa zal omgaan met het steeds machtiger wordende China. Met de toenemende samenhang van financiële systemen, niet alleen op bedrijfsniveau maar ook wereldwijd, kunnen deze economische veranderingen een gevaar worden voor de zakenwereld en financiële functionaliteiten, met name wanneer we niet transparant maken hoe deze systemen onderling met elkaar zijn verbonden. Zonder processen en strategieën achter de hand voor het op een juiste manier reageren op economische veranderingen wordt het moeilijk voor bedrijven om hun uitgaven te beheren. Een onoverzichtelijke cashflow kan het gevolg zijn.

In toom houden van de cloud

De bedrijven die de mogelijkheden van ‘de cloud’ kennen en toepassen, zullen de voordelen zien. Process as a Service in het bijzonder maakt het mogelijk om direct en flexibel te reageren op economische veranderingen. Ook doorvoering van kostenbesparing en het vaststellen van nieuwe ontwikkelingen in de markt kan op deze manier sneller. Forrester voorspelt: “Cloud as a Service is groeiend in de markt: in totaal gaat men er vanuit dat in 2012 41% van de inkomsten van alle softwareleveranciers afkomstig is van clouddiensten.”

Verplicht e-invoicing

In 2012 zal verder worden gegaan met het wereldwijd autoriseren van e-invoicing. Als e-invoicing niet is verplicht in het land waar het bedrijf opereert, moet het toch in afweging worden genomen om bedrijven te verzekeren dat ze op internationaal niveau kunnen blijven opereren. E-invoicingdienstverleners moeten niet alleen de noodzaak van legalisering per land erkennen, maar ook verschillende belastingcriteria en de complexiteit rondom de opmaak. Dit zijn lastige problemen die de bekwaamheid van bedrijven van het handelen in de eigen afzetmarkt en wereldwijd in gevaar kunnen brengen.

Nauwkeurige cashflow voorspellingen: een strategische prioriteit

Financiële systemen zijn tegenwoordig heel zelfstandig, ook wereldwijd. Het gevolg is dat financiële afdelingen in 2012 meer zichtbaarheid rondom de cashflow kunnen bereiken. Het Cost of Control Fuzzy Finance-onderzoek van 2011 geeft aan dat 71% van de CFO’s en financieel-directeuren wereldwijd zich zorgen maakt over de integriteit van data tussen de verschillende financiële systemen. Ruim 68% denkt dat e-invoicing en betalingsautomatisering de zichtbaarheid van de cashflow verbetert. Zonder inzage in de cashflow opereert de financiële afdeling blind als het gaat om de interne rapportage. Met de grote druk op de financiën is het van essentieel belang dat bedrijven de benodigde informatie op een juiste manier beschikbaar te hebben.

Een kritisch netwerk

Een open netwerk waarbij kopers en aanbieders zaken kunnen doen, wordt belangrijk in 2012. Steeds meer organisaties zoeken naar betrouwbare partners. De handel verwacht ook een omgeving waarbij het mogelijk is om zonder voorwaarden samen te werken. Voorwaarden bemoeilijken de samenwerking met externe partijen wat effect zal hebben op de inkomsten.

Esa Tihilä, CEO van Basware, licht toe: ”In 2012 krijgen bedrijven te maken met een uitdagend economisch klimaat. Het is daarom van belang efficiënt te werken. Investeren in e-invoicing voor een betere productiviteit staat hoog op de lijst van activiteiten bij bedrijven. Bijna 52% van de bedrijven zegt hierin te willen investeren. Dat was twaalf maanden geleden anders volgens de Fuzzy Finance-berichten, waarin bevestigd wordt dat bedrijven de waarde van automatisering inzien. Cloud-oplossingen waaronder Process as a Service zullen een belangrijke rol spelen bij de strategieën van CFO’s. Cloud-technologieën zullen de factuur ontvangst en -betaling makkelijker maken. Automatisering zorgt er mede voor dat er op correcte wijze kan worden gereageerd op veranderingen in de markt.”

Rate this post

Print Friendly