Nijmegen – 22 november 2011 – Met het Linguïstisch Classificatie Systeem (LCS) heeft Edmond, specialist en toonaangevend leverancier van strategische outputmanagement-oplossingen, een baanbrekende oplossing toegevoegd aan haar Eddoc Document Solutions. Deze nieuwe oplossing voor het op hoge snelheid automatisch classificeren van (grote hoeveelheden) documenten is tot stand gekomen in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen. In het bijzonder emeritus hoogleraar professor Kees Koster heeft mede aan de wieg gestaan van deze revolutionaire ontwikkeling.

Professor Kees Koster: ‘Classificatie is een belangrijke manier om greep te krijgen op je documenten. Zonder die classificatie heb je eigenlijk niets. Automatische classificatie levert toegevoegde waarde bij het archiveren en bij workflow management, bij het rubriceren en zoeken van documenten. Handmatige classificatie is niet altijd consequent omdat het om mensenwerk gaat, kost veel tijd en is dus duur. Als je dat met behulp van informatietechnologie wilt doen moet je ook nog keuzes maken tussen de hulpmiddelen die je gaat inzetten. Er zijn er veel en die ontlopen elkaar uiteindelijk niet zo gek veel in kwaliteit. De onderliggende algoritmen zijn ongeveer vergelijkbaar. Met het Linguïstisch Classificatie Systeem (LCS) als specifieke oplossing in de Eddoc document management suite zijn we erin geslaagd meer taalgevoeligheden in te brengen. Daardoor geven niet alleen woorden, maar ook de woordvolgorde en woordcontext een relatie weer tussen het document en de inhoud van het document. Om een lang verhaal kort te maken: dáár zit de kracht van het Linguïstisch Classificatie Systeem.’

De taalkundige ondergrond van LCS geeft volgens Koster net die procentjes extra in een automatisch classificatiesysteem, die maken dat een verzameling documenten snel en accuraat, of sneller en accurater kan worden gestructureerd. En als het om grote hoeveelheden gaat is dat een belangrijk onderscheid met andere oplossingen in de markt.

Edmond Document Solutions heeft al langere tijd een samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Paul Bogers, CEO van de Nijmeegse softwareontwikkelaar is enthousiast en overtuigd van de kracht van LCS. ´Wij zijn in staat geweest LCS geschikt te krijgen voor het inbouwen in een applicatie, zoals onze eigen Eddoc Weaver output management software. Hiermee is het mogelijk geworden om in hoogvolume-omgevingen en daar waar snelheid van het grootste belang is tot 95% van de documenten automatisch correct te classificeren. Bovendien is onze software in staat om de niet goed te classificeren documenten of de twijfelgevallen die net tegen de nauwkeurigheidsgrens aan zitten apart te zetten. Dan kan een expert binnen een organisatie alsnog zijn licht erover laten schijnen en het document handmatig classificeren. Met deze feedback wordt de classifier vervolgens automatisch bijgesteld.’

Kees Koster ziet een mooie toekomst voor het Linguïstisch Classificatie System. ‘Classificatie dient een hoger doel: Het moet de belangrijkste bedrijfsprocessen ondersteunen en de handmatigheid van classificeren en de willekeur die daardoor zou kunnen ontstaan, wegnemen. Het systeem is specifiek bedoeld voor zogenaamde ‘high recall’ zoekprocessen. Dat zijn zoekprocessen waarbij je echt alle relevante documenten moet kunnen vinden, zoals in eDiscovery- en vergelijkbare trajecten. Dan bewijst deze oplossing optimaal zijn toegevoegde waarde. Met LCS wordt alles op dezelfde manier uiterst consequent, consistent en op hoge snelheid geclassificeerd volgens de nauwkeurigheidsinstellingen en parameters van de gebruiker. Door die classificatie ben je in staat om elke willekeurige documentverzameling sneller te ontsluiten en daar is het in een bedrijfsomgeving uiteindelijk allemaal om te doen.’

Rate this post

Print Friendly